วิธีการผูกฟอร์ม Microsoft Access ชุดระเบียนของ ADO

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281998
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สรุป
บทความนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างฟอร์ม updateable ที่ถูกผูกไว้กับการ ActiveX ข้อมูลวัตถุ (ADO)ชุดระเบียนวัตถุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการผูกฟอร์ม Microsoft Access กับชุดระเบียนเป็น คุณต้องตั้งค่านี้ชุดระเบียนคุณสมบัติของฟอร์มไปยังวัตถุในการเข้าถึงข้อมูล (DAO) หรือ ADO ถูกต้องชุดระเบียนวัตถุ

กระบวนการชุดระเบียนคุณสมบัติที่ถูกแนะนำในเว็บไซต์ Microsoft Access 2000 และอนุญาตให้คุณจะผูกฟอร์ม DAO หรือ ADOชุดระเบียนวัตถุ อย่างไรก็ตาม ฟอร์มใน Access 2000 สนับสนุน updateability เฉพาะเมื่อมีเปิดการเชื่อมต่อ ADO โดยใช้ตัวให้บริการ MSDataShape และ SQL Server OLEDBสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดนี้ใน Access 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
227053ACC2000: ฟอร์มโดยใช้ชุดระเบียน ADO เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ใน Microsoft Access 2002 หรือใหม่ กว่า คุณสามารถสร้างฟอร์ม updateable ที่ถูกผูกไว้กับชุดระเบียน ADO ที่ OLEDB อื่น ๆ ในการใช้ ตัวให้บริการได้ ฟอร์มต้องตรงกับความต้องการทั่วไปหลายสำหรับฟอร์มเป็น updateable เมื่อนั้นถูกผูกไว้กับชุดระเบียน ADO อิน ข้อกำหนดเหล่านี้ทั่วไปได้แก่:
 1. ชุดระเบียน ADO ขีดเส้นใต้ต้อง updateable
 2. ชุดระเบียนต้องประกอบด้วยเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่ถูกทำโดยเฉพาะดัชนี เช่นคีย์หลักของของตาราง
ข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับ updateability แตกต่างกันระหว่างผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน บทความนี้อธิบายถึงข้อกำหนดอื่น ๆ มีอะไรเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการของ Microsoft SQL Server, Jet, ODBC และ OLEDB Oracle

ข้อกำหนดของ Microsoft SQL Server

มีข้อกำหนดสองหลักสำหรับการสนับสนุน updateability เมื่อคุณผูกฟอร์มไปยังชุดระเบียน ADO ที่ใช้ Microsoft SQL Server ข้อมูล:
 • การเชื่อมต่อของชุดระเบียน ADO ต้องใช้ตัวให้บริการของ Microsoft Access 10.0 OLEDB เป็นของผู้ให้บริการ
 • การเชื่อมต่อของชุดระเบียน ADO ต้องใช้ SQL ของ Microsoft ผู้ให้บริการ OLEDB Server ที่เป็นของผู้ให้บริการข้อมูล
หมายเหตุ::ผู้ให้บริการ OLEDB 10.0 การเข้าถึงของ Microsoft เป็นผู้ให้บริการการ OLEDB ที่ถูกเขียนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเข้าถึงของ Microsoft ไม่มีการออกแบบที่จะใช้ในโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Access และจะไม่ถูกสนับสนุนในโปรแกรมประยุกต์อื่น

เมื่อคุณสร้างชุดระเบียน ADO ภายในการเข้าถึงของ Microsoft คุณมีตัวเลือกที่เป็นการเชื่อมต่อ ADO จะถูกใช้ โดยชุดระเบียน รหัส ADO ของคุณสามารถใช้ร่วมกันการเชื่อมต่อ ADO ที่ใช้สำหรับฐานของ sql server ข้อมูลเปิดอยู่ในแฟ้มโครงการ (ADP) การเข้าถึง เข้าถึงของ Microsoft หรือโดยทางโปรแกรมคุณสามารถสร้าง ADO ใหม่เป็นการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล SQL Server ที่แตกต่างกัน

การใช้ร่วมกันที่ใช้ โดย Microsoft ในการเข้าถึงการเชื่อมต่อ ADO

ถ้าคุณกำลังใช้การเข้าถึงแฟ้มโครงการ (.adp) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เป็นไปได้สำหรับรหัส ADO ของคุณเพื่อเชื่อมต่อ ADO ที่ใช้ Microsoft Access ที่ใช้ร่วมกัน การเชื่อมต่อนี้ถูกเปิดเผยโดยCurrentProject.AccessConnectionคุณสมบัติ

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการผูกฟอร์มเป็นชุดระเบียน ADO ที่เป็นไปตามข้อมูล SQL Server ที่ใช้การเชื่อมต่อ ADO ร่วมกับ Microsoft Access
 1. เปิดตัวอย่างโครงการ NorthwindCS.adp
 2. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองออกแบบ
 3. ยกเลิกการเลือกนั้นrecordsourceคุณสมบัติของฟอร์มเพื่อแยกแบบฟอร์ม
 4. ตั้งค่านี้onopenคุณสมบัติของฟอร์มไปยังกระบวนงานเหตุการณ์ต่อไปนี้:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)  Dim cn As ADODB.Connection  Dim rs As ADODB.Recordset      'Use the ADO connection that Access uses  Set cn = CurrentProject.AccessConnection  'Create an instance of the ADO Recordset class, and  'set its properties  Set rs = New ADODB.Recordset  With rs   Set .ActiveConnection = cn   .Source = "SELECT * FROM Customers"   .LockType = adLockOptimistic   .CursorType = adOpenKeyset   .Open  End With   'Set the form's Recordset property to the ADO recordset  Set Me.Recordset = rs  Set rs = Nothing  Set cn = NothingEnd Sub					
 5. บันทึก และปิดแบบฟอร์มแล้ว
 6. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองฟอร์ม
 7. เพิ่ม แก้ไข หรือลบเรกคอร์ดในแบบฟอร์ม
โปรดสังเกตว่า แบบฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับชุดระเบียน updateable ที่เป็นไปตามข้อมูล SQL Server

การเปิดการเชื่อมต่อ ADO แยกจากกัน

ในบางจุด คุณอาจต้องเปิด และจัดการ ADO ของคุณเชื่อมต่อกับ SQL Server ได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องใช้วิธีนี้ถ้าคุณกำลังเขียนรหัสของคุณในฐานข้อมูล Access (.mdb) หรือการเข้าถึงแฟ้มโครงการ (.adp) ที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server อื่นนอกเหนือจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณ โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณใช้วิธีการนี้ Microsoft แนะนำให้ คุณปิดการเชื่อมต่อ ADO ที่คุณเปิดเมื่อคุณไม่ต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปิดการเชื่อมต่อ ADO ในเหตุการณ์ UnLoad ของฟอร์ม

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปิด ADO ของคุณเชื่อมต่อ กับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server และ การผูกฟอร์ม:
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองออกแบบ
 3. ยกเลิกการเลือกนั้นrecordsourceคุณสมบัติของฟอร์มเพื่อแยกแบบฟอร์ม
 4. ตั้งค่านี้onopenคุณสมบัติของฟอร์มไปยังกระบวนงานเหตุการณ์ต่อไปนี้:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)  Dim cn As ADODB.Connection  Dim rs As ADODB.Recordset      'Create a new ADO Connection object  Set cn = New ADODB.Connection  'Use the Access 10 and SQL Server OLEDB providers to  'open the Connection  'You will need to replace MySQLServer with the name  'of a valid SQL Server  With cn   .Provider = "Microsoft.Access.OLEDB.10.0"   .Properties("Data Provider").Value = "SQLOLEDB"   .Properties("Data Source").Value = "MySQLServer"   .Properties("User ID").Value = "sa"   .Properties("Password").Value = ""   .Properties("Initial Catalog").Value = "NorthwindCS"   .Open  End With  'Create an instance of the ADO Recordset class, and  'set its properties  Set rs = New ADODB.Recordset  With rs   Set .ActiveConnection = cn   .Source = "SELECT * FROM Customers"   .LockType = adLockOptimistic   .CursorType = adOpenKeyset   .Open  End With   'Set the form's Recordset property to the ADO recordset  Set Me.Recordset = rs  Set rs = Nothing  Set cn = NothingEnd Sub					
 5. Add the following code to the UnLoad event of the form:
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)  'Close the ADO connection we opened  Dim cn As ADODB.Connection  Set cn = Me.Recordset.ActiveConnection  cn.Close  Set cn = NothingEnd Sub					
 6. Save the form, and then close it.
 7. Open the Customers form in Form view.
 8. Add, edit, or delete a record in the form.
Note that the form is bound to an updateable recordset that is based on SQL Server data.

Requirements for Microsoft Jet

Even though it is possible to bind a form to an ADO recordset that is using data from a Jet database, Microsoft recommends that you use DAO instead. DAO is highly optimized for Jet and typically performs faster than ADO when used with a Jet database.

When you bind a form to an ADO recordset using Microsoft Jet data, there are two alternatives:
 • The recordset'sActiveConnectionproperty must use the Microsoft Access 10.0 OLEDB service provider, as well as the Microsoft Jet 4.0 OLEDB Data providerและthe recordset must be a server-side cursor.

  หรือ
 • The recordset'sActiveConnectionproperty must use only Microsoft Jet 4.0 OLEDB Data providerและthe recordset must be a client-side cursor.
Similar to the "Microsoft SQL Server" section earlier in this article, you have a choice as to which ADO connection will be used by the recordset when using a Jet database. Your ADO code can share the ADO connection that Microsoft Access is using for the Jet database file (.mdb) currently open, or you can programmatically create a new ADO connection to a separate Jet database file.

Sharing the ADO Connection Used by Microsoft Access

If you are writing the code in the same Microsoft Access database (.mdb) that contains the data that your recordset needs, it is possible for your ADO code to share the ADO connection that Microsoft Access is using. This connection is exposed by theCurrentProject.AccessConnectionคุณสมบัติ The following example demonstrates how to bind a form to an ADO recordset in a Jet database by sharing the ADO connection that Microsoft Access is currently using:
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองออกแบบ
 3. ยกเลิกการเลือกนั้นrecordsourceproperty of the form to unbind the form.
 4. ตั้งค่านี้OnOpenproperty of the form to the following event procedure:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)  Dim cn As ADODB.Connection  Dim rs As ADODB.Recordset          Set cn = CurrentProject.AccessConnection  'Create an instance of the ADO Recordset class, and  'set its properties  Set rs = New ADODB.Recordset  With rs   Set .ActiveConnection = cn   .Source = "SELECT * FROM Customers"   .LockType = adLockOptimistic   .CursorType = adOpenKeyset   .CursorLocation = adUseServer   .Open  End With   'Set the form's Recordset property to the ADO recordset  Set Me.Recordset = rs  Set rs = Nothing  Set cn = NothingEnd Sub					
 5. Save the form, and then close it.
 6. Open the Customers form in Form view.
 7. Add, edit, or delete a record in the form.
Note that the form is bound to an updateable recordset that is using Jet data.

Opening a Separate ADO Connection

At some point, you may have to open and manage your own ADO connection to a Jet database. For example, you would have to use this approach if you are writing your code in a database that is separate from the database that contains the data that you need to access. Note that when you use this approach, Microsoft recommends that you close the ADO connection that you opened when it is no longer needed. For example, you may want to close the ADO connection in the UnLoad event of the form.

The following example demonstrates how to open your own ADO connection to a Microsoft Jet database and to bind a form to it:
 1. Create a new blank database.
 2. Import the Customers form from the sample database Northwind.mdb.
 3. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองออกแบบ
 4. ยกเลิกการเลือกนั้นrecordsourceproperty of the form to unbind form.
 5. ตั้งค่านี้OnOpenproperty of the form to the following event procedure:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)  Dim cn As ADODB.Connection  Dim rs As ADODB.Recordset      'Create a new ADO Connection object  Set cn = New ADODB.Connection  With cn   .Provider = "Microsoft.Access.OLEDB.10.0"   .Properties("Data Provider").Value = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"   .Properties("Data Source").Value = _     "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10" & _     "\Samples\Northwind.mdb"   .Open  End With  'Create an instance of the ADO Recordset class, and  'set its properties  Set rs = New ADODB.Recordset  With rs   Set .ActiveConnection = cn   .Source = "SELECT * FROM Customers"   .LockType = adLockOptimistic   .CursorType = adOpenKeyset   .Open  End With   'Set the form's Recordset property to the ADO recordset  Set Me.Recordset = rs  Set rs = Nothing  Set cn = NothingEnd Sub					
 6. Add the following code to the UnLoad event of the form:
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)  'Close the ADO connection we opened  Dim cn As ADODB.Connection  Set cn = Me.Recordset.ActiveConnection  cn.Close  Set cn = NothingEnd Sub					
 7. Save the form, and then close it.
 8. Open the Customers form in Form view.
 9. Add, edit, or delete a record in the form.
โปรดสังเกตว่า แบบฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับชุดระเบียน updateable ที่ใช้ Jet ข้อมูล

ข้อกำหนดของ ODBC

เมื่อคุณสามารถผูกฟอร์มข้อ ADO ชุดระเบียนที่จะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ODBC มีความต้องการหลักที่สอง:
 • การเชื่อมต่อ ADO ที่ใช้เป็นชุดระเบียนต้องใช้ตัวให้บริการ Microsoft OLEDB สำหรับ ODBC
 • ชุดระเบียน ADO ต้องเคอร์เซอร์ฝั่งไคลเอ็นต์
ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปิด ADO การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ODBC และ การผูกฟอร์ม

หมายเหตุ::ขั้นตอนเหล่านี้อนุมานว่า ฐานข้อมูล ODBC ที่ประกอบด้วยตารางชื่อลูกค้าที่เหมือนกันในโครงสร้างตารางลูกค้าในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณยังอนุมานคุณได้สร้าง DSN ODBC ชื่อว่า MyDSN ที่ใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ที่คุณต้องการใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจุดสิ้นสุดหลัง
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองออกแบบ
 3. ยกเลิกการเลือกนั้นrecordsourceคุณสมบัติของฟอร์มเพื่อแยกฟอร์ม
 4. ตั้งค่านี้onopenคุณสมบัติของฟอร์มไปยังกระบวนงานเหตุการณ์ต่อไปนี้:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)  Dim cn As ADODB.Connection  Dim rs As ADODB.Recordset  Dim strConnection As String  strConnection = "ODBC;DSN=MyDSN;UID=sa;PWD=;DATABASE=Northwind"  'Create a new ADO Connection object  Set cn = New ADODB.Connection  With cn   .Provider = "MSDASQL"   .Properties("Data Source").Value = strConnection   .Open  End With  'Create an instance of the ADO Recordset class, and  'set its properties  Set rs = New ADODB.Recordset  With rs   Set .ActiveConnection = cn   .Source = "SELECT * FROM Customers"   .LockType = adLockOptimistic   .CursorType = adOpenKeyset   .CursorLocation = adUseClient   .Open  End With   'Set the form's Recordset property to the ADO recordset  Set Me.Recordset = rs  Set rs = Nothing  Set cn = NothingEnd Sub					
 5. เพิ่มรหัสต่อไปนี้กับเหตุการณ์ UnLoad ของฟอร์ม:
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)  'Close the ADO connection we opened  Dim cn As ADODB.Connection  Set cn = Me.Recordset.ActiveConnection  cn.Close  Set cn = NothingEnd Sub					
 6. บันทึกฟอร์ม และจากนั้น ปิด
 7. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองฟอร์ม
 8. เพิ่ม แก้ไข หรือลบเรกคอร์ดในแบบฟอร์ม
โปรดสังเกตว่า แบบฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับชุดระเบียน updateable ที่เป็นไปตามข้อมูล ODBC

ข้อกำหนดสำหรับ Oracle

เมื่อคุณสามารถผูกฟอร์มข้อ ADO ชุดระเบียนที่จะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล oracle มีความต้องการหลักที่สอง:
 • การเชื่อมต่อ ADO ที่ใช้เป็นชุดระเบียนต้องใช้ตัวให้บริการ Microsoft OLEDB สำหรับ Oracle
 • ชุดระเบียนของ ADO ต้องเคอร์เซอร์ฝั่งไคลเอ็นต์
ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปิด ADO การเชื่อมต่อ กับฐานข้อมูล oracle และ การผูกฟอร์ม

หมายเหตุ::ขั้นตอนเหล่านี้อนุมานว่า ฐานข้อมูล Oracle ประกอบด้วยตารางชื่อลูกค้าที่เหมือนกันในโครงสร้างตารางลูกค้าในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองออกแบบ
 3. ยกเลิกการเลือกนั้นrecordsourceคุณสมบัติของฟอร์มเพื่อแยกแบบฟอร์ม
 4. ตั้งค่านี้onopenคุณสมบัติของฟอร์มไปยังกระบวนงานเหตุการณ์ต่อไปนี้:
  Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)  Dim cn As ADODB.Connection  Dim rs As ADODB.Recordset      'Create a new ADO Connection object  Set cn = New ADODB.Connection  With cn   .Provider = "MSDAORA"   .Properties("Data Source").Value = "MyOracleServer"   .Properties("User ID").Value = "username"   .Properties("Password").Value = "password"        .Open  End With  'Create an instance of the ADO Recordset class, and  'set its properties  Set rs = New ADODB.Recordset  With rs   Set .ActiveConnection = cn   .Source = "SELECT * FROM Customers"   .LockType = adLockOptimistic   .CursorType = adOpenKeyset   .CursorLocation = adUseClient   .Open  End With   'Set the form's Recordset property to the ADO recordset  Set Me.Recordset = rs  Set rs = Nothing  Set cn = NothingEnd Sub					
 5. เพิ่มรหัสต่อไปนี้กับเหตุการณ์ UnLoad ของฟอร์ม:
  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)  'Close the ADO connection we opened  Dim cn As ADODB.Connection  Set cn = Me.Recordset.ActiveConnection  cn.Close  Set cn = NothingEnd Sub					
 6. บันทึกฟอร์ม และจากนั้น ปิด
 7. เปิดแบบฟอร์มลูกค้าในมุมมองฟอร์ม
 8. เพิ่ม แก้ไข หรือลบเรกคอร์ดในแบบฟอร์ม
โปรดสังเกตว่า แบบฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับชุดระเบียน updateable ที่เป็นไปตามข้อมูล Oracle
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
281784difference ระหว่างการเชื่อมต่อและคุณสมบัติ AccessConnection
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
OfficeKBHowTo inf ACC2002 reviewdocid

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 281998 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:13:57 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbado kbdatabinding kbdatabase kbdesign kbprogramming kbhowto kbmt KB281998 KbMtth
คำติชม