ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server โดยใช้ InstallShield หรือ bootstrapping แอพลิเคชัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2820068
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server โดยใช้ InstallShield หรือโปรแกรมประยุกต์ bootstrapping กระบวนการติดตั้งหยุดการทำงาน

หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2 (SP2)
สาเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก InstallShield หรือโปรแกรมประยุกต์ bootstrapping ยังคงเปิดบางตัวจัดการการติดตั้ง Windows เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า SQL Server ดังนั้น กระบวนการติดตั้งหยุดการทำงาน
การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server ก่อน:

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012 SP2

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนและการรักษาความปลอดภัยแก้ไขทั้งหมดที่ถูกรวมกับการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ดูการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง SQL Server ได้โดยตรงจากสื่อการติดตั้ง SQL Server ได้โดยไม่ต้องตัดโปรแกรมติดตั้งอยู่ภายใน InstallShiled หรือโปรแกรมประยุกต์แบบ bootstrapping

สำหรับ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server 2012 SP2 และรุ่นที่ใหม่กว่า เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ร่วมกับพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งSkipInstallerRunCheckเมื่อต้องการข้ามการตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงของ Windows Installer:
Setup.exe /SkipInstallerRunCheck

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2820068 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/22/2015 22:09:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Express

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB2820068 KbMtth
คำติชม