วิธีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282010
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

เนื้อหา

บทนำ
บทความนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7) เจ็ต 4.0 Service Pack 7 ไม่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Jet 4.0 โปรแกรมฐานข้อมูล ดาวน์โหลดสำหรับ Jet 4.0 Service Pack 7 จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดของ Jet เป็นขั้นตอนที่สำคัญไปยังที่เก็บฐานข้อมูลของคุณ Jet ในส่วนบนสุดในการทำงานเงื่อนไขสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูล Jet สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น และอื่น ๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
303528วิธีการที่เก็บฐานข้อมูล Jet 4.0 ในสภาพการทำงานสูงสุด
back to the top
ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มใน Jet 4.0 Service Pack 7

เจ็ต 4.0 Service Pack 7 ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File Name      Version    Size  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561,424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380,957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319,760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1,507,600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348,432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53,520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241,936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348,432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553,232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258,320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348,432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30,749				
หมายเหตุ:ขนาดของแฟ้มอาจแตกต่าง somewhat ขนาดของแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้ ไม่มีเปลี่ยนรุ่นของแฟ้ม

back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
จำลองแบบแฟ้มต่อไปนี้ของ Jet 4.0 ได้ถูกปรับปรุงด้วยเมื่อมีการปรับปรุง Jet 4.0 Service Pack 7:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตัวจัดการการจำลองแบบ Jet Microsoft คุณต้องยัง มีดาวน์โหลด และติดตั้งการ Jet4Repl.exe แล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Jet4Repl.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321076แฟ้มการจำลองแบบของ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 รุ่นที่ปรับปรุงจะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ซึ่งอาจสามารถแก้ไขได้ โดย Microsoft Jet รุ่นที่ปรับปรุงแล้ว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239471ข้อความเจ็ต 4.0 IISAM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผนวกบรรทัดไปยังแฟ้มระบบ
245676เร็กคอร์ดที่แทรกลงในฐานข้อมูล Access ใหม่จะไม่พร้อมใช้งานทันทีเมื่อ reselecting
247140climbs ใช้หน่วยความจำที่ มีชุดระเบียนหลายภายใต้เชื่อมเดียว Jet เซสชัน/ต่อ
248907ผนวกการสอบถามบนตารางที่เชื่อมโยงเพิ่มค่า GUID ที่ถูกต้อง
250637การแก้ไข: Jet 4.0 สร้างงบสร้างตารางที่ไม่ถูกต้อง
251289แถวใหม่ในตาราง SQL Server ที่เชื่อมโยงหายไป หรือปรากฏเป็นสำเนาของระเบียนสุดท้าย
254822กล่องโต้ตอบการค้นหา หรือค้นหาวิธีข้ามไปยังระเบียนที่ไม่ถูกต้องในตาราง ODBC ที่เชื่อมโยง
259287การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาด ODBC เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันสเกลาเมื่อต้องการแทรกการประทับเวลา ด้วยค่าเศษ
263561โปรแกรมควบคุม ISAM Paradox BDE ไม่ใช่และ dBase
264766การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาด #DELETED เมื่อแทรกเร็กคอร์ดที่ มีคีย์หลักของอักขระที่ไม่
268264ข้อผิดพลาดในการทำ 3433 เมื่อคุณนำเข้า หรือส่งออกแฟ้มข้อความ
270704มาตราส่วนข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการสอบถามที่เชื่อมโยงตาราง
277711การแก้ไข: การปรับปรุงการเชื่อมโยงกับ ODBC ตารางสาเหตุละเมิดการเข้าถึงใน Msjet40.dll
282604Microsoft Jet ไม่ผ่านอนุประโยคที่แหล่งข้อมูล ODBC
291162ฟิลด์ AutoNumber ทำซ้ำค่าก่อนหน้าหลังจากที่กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูล
291529Result of the Mid, the Left, or the Right function in query referring to memo column is incorrect in Access 2002
291541Memo field characters appear as question marks in Access 2002
291546Access displays #DELETED when you insert data with the same value into a non-unique key column of a remote table
293199Slow performance when you open objects in Design view in Access running on Microsoft Windows NT 4.0
293657#Deleted in a linked table that has a field of type UniqueIdentifier
239482How to configure Jet 4.0 to prevent unsafe functions from running in Access 2000 and Access 2002
294907Like "String*" criteria is incorrect on indexed (duplicates OK) fields that have DBCS characters
297355Error message "Incorrect syntax near ',' (#170)" with a comma as a decimal separator
304084Access quits when you add data through a query after you upgrade to Jet 4.0 Service Pack 5
304431You receive a "Cannot include Memo, OLE or Hyperlink Object when you select unique values" error message
304536FIX: "Object invalid or no longer set" error with Microsoft Jet
311159FIX: Inefficient use of LIKE clause with Jet OLEDB Provider
319547Unrelated rows in a subreport or a subform are returned when the Linkmaster property or the Linkchild property uses decimal fields
321850คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มแบบจำลองบางส่วนที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ Access 2002
322063บริการแปลงข้อมูล (DTS) ถึงแม้ว่าไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลการดำเนินการสำเร็จของแพคเกจรายงาน
813696การแก้ไข: แบบสอบถามพารามิเตอร์บนตารางที่เชื่อมโยงกลับไม่มีระเบียน
814811BUG: คุณได้รับความเป็น "ดิสก์หรือบนเครือข่าย" ข้อผิดพลาดแจ้งความผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้มฐานข้อมูล Access 2.0 ใน Access 2000 หรือ Access 2002
back to the top
การปรับปรุงเจ็ต inf 4 0 บริการ pack sp 7 7.0 เจ็ด sp-7

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 282010 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:14:21 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix kbmt KB282010 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)