ไม่สามารถปรับรุ่น Internet Explorer ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2820688
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 หรือ 11 ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 การดำเนินการอาจไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง Internet Explorer ให้เสร็จเรียบร้อย

หมายเหตุ
 • Internet Explorer 10 จะมาพร้อมกับ Windows 8 และ Windows Server 2012 ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Internet Explorer 10 บนระบบปฏิบัติการเหล่านั้น
 • ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 หลังจากที่คุณเพิ่งถอนการติดตั้งนั้น กระบวนการติดตั้งอาจไม่ทำงาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าระบบยังไม่เสร็จสิ้นการลบแฟ้มการติดตั้งชั่วคราวที่จำเป็นสำหรับกระบวนการติดตั้งเริ่มต้น ถ้าคุณเพิ่งถอนการติดตั้ง Internet Explorer 10 เราขอแนะนำให้ คุณรอ 20 นาทีก่อนที่คุณลองติดตั้งใหม่

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้ง Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ใน Windows 7 และ Windows 2008 R2, Internet Explorer ต้องใช้ Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ในการติดตั้ง

เมื่อต้องการค้นหาที่คุณได้ติดตั้ง service pack หรือวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุด ดู Service Pack และการปรับปรุงศูนย์ สำหรับ Windows 7 สำหรับ Windows Server 2008 R2 ดู ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2.

ดู ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Internet Explorer 10 หรือ ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Internet Explorer 11 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ
 • Windows 7, 32 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows 7, 64 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2, 32 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2, 64 บิต มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ

นอกจากมีติดตั้ง SP1 คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ Internet Explorer 10 หรือ 11 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Internet Explorer 10 หรือ ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Internet Explorer 11

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณเข้ากันได้กับ Internet Explorer 10 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด 9C 57 หรือ 59 9C เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 10 ด้วยโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลที่เข้ากันไม่ได้ เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลของคุณเข้ากันได้หรือไม่ หรือเพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ล่าสุด ดูที่Internet Explorer 10 ไม่ได้ติดตั้งในบางระบบกราฟิกไฮบริด.

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้น

ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นในการปรับปรุงจาก Windows Update

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา พิมพ์ การปรับปรุงจากนั้น ในรายการผลลัพธ์ คลิกWindows Update
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง (ด้านซ้าย), คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง
 3. คลิก<Number></Number> ปรับปรุงที่สำคัญจะพร้อมใช้งานในหน้าต่างWindows Updateเพื่อตรวจสอบว่า Internet Explorer 10 หรือ 11 รวมอยู่ในรายการของโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ถ้า Internet Explorer 10 หรือ 11 ในรายการ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแยกออกก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปรับปรุงของ Windows ดู แก้ไขปัญหาเมื่อ Windows Update ไม่ทำงาน.
 4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

หากคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงผ่าน Windows Update การติดตั้งด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจาก Windows Update คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นด้วยตนเอง

สำหรับ 10 Explorer อินเทอร์เน็ต ดู ปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 10 Explorer อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 7 SP1
สำหรับ 11 Explorer อินเทอร์เน็ต ดู ปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Internet Explorer 11

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้รุ่นที่ติดตั้งที่ถูกต้อง

คำแนะนำ เราแนะนำให้ คุณปิดใช้งานการป้องกันสปายแวร์และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก่อนที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 10 การกระทำนี้อาจลดการตั้งค่าความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณทำเช่นนี้ ดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เปิดใช้งานการป้องกันสปายแวร์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่คุณติดตั้ง Internet Explorer

เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 10 ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 10 ถูกต้องสำหรับรุ่นของ Windows ไม่ทราบรุ่นของ Windows ที่ระบบของคุณกำลังทำงานหรือไม่หมายเหตุ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกโปรแกรมติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับรุ่นภาษาของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่ ถ้าคุณใช้รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมติดตั้ง Windows รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ กระบวนการติดตั้งจะดำเนินต่อไปในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมติดตั้งจะตรงกับรุ่นภาษาของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม
การติดตั้ง Internet Explorer ในสถานะ "คลีนบูต"
ถ้าคุณยังคงไม่สามารถติดตั้ง Internet Explorer พยายามที่จะติดตั้งในสถานะ "คลีนบูต" คลีนบูตเริ่ม Windows โดยการใช้ชุดโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมเริ่มต้นเล็กที่สุด ซึ่งอาจช่วยขจัดข้อขัดแย้งของซอฟต์แวร์ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อต้องการทำคลีนบูตในระบบของคุณ ดูวิธีการทำคลีนบูตใน Windows.


internet explorer 10 ข้อผิดพลาด ie10 9c 59

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2820688 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/28/2016 02:25:00 - ฉบับแก้ไข: 23.0

Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbquadrantinstall kbcip kbconsumer kbprodselector kbmt KB2820688 KbMtth
คำติชม