ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระยะไกลภายใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282842
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ระยะไกลบนคอมพิวเตอร์

การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ระยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP คุณต้องล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อลดต้นทุนรวมที่เป็นเจ้าของได้เมื่อมีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่นแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์การเริ่มตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิกถัดไป.
 3. คลิกพิมพ์เฉพาะเครื่องยกเลิกเลือกนั้นตรวจหา และติดตั้งโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกสร้างพอร์ตใหม่แล้ว คลิกพอร์ตบนเครื่องในการชนิดพอร์ตส่วน
 5. ในการชื่อพอร์ตกล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์ในรูปแบบต่อไปนี้ ที่ใดเซิร์ฟเวอร์:คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่อยู่:
  \\เซิร์ฟเวอร์:\เครื่องพิมพ์
 6. คลิกถัดไปแล้ว เลือกไดรเวอร์ของ Windows 2000 หรือ Windows XP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 7. คลิกถัดไปจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการสิ้นสุดลง

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ Windows 2000:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์
 3. คลิกMy Computerแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกเพิ่มพอร์ตคลิกพอร์ตบนเครื่องแล้ว คลิกพอร์ตใหม่.
 5. ในการชื่อพอร์ตกล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์ในรูปแบบต่อไปนี้ ที่ใดเซิร์ฟเวอร์:คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่อยู่:
  \\เซิร์ฟเวอร์:\เครื่องพิมพ์
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้ขั้นตอนนี้ งานพิมพ์คือภายในเครื่องพิมพ์ และเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางเครือข่าย ถ้าคุณใช้ขั้นตอนนี้ คุณไม่ได้รับการปรับปรุงเครื่องพิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เมื่อคุณทำการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ ถึงแม้ว่าคุณเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมบนไคลเอนต์ การเปลี่ยนแปลงจริงเกิดบนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์

kbprint

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ