ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การทำงาน: กระดาษคำนวณหรือรายงานฐานข้อมูลอาจไม่สามารถพิมพ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282844
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพิมพ์จากกระดาษคำนวณทำงานหรือรายงานฐานข้อมูลการทำงาน รายงานอาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง)
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:

ใน Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

 • คุณกำลังพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ LaserJet Hewlett-Packard ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL6:
  • LaserJet hp 2100
  • LaserJet hp 8100

ใน Microsoft Windows 98:

 • คุณกำลังพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ Hewlett-Packard LaserJet 1100 และคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL5
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่จะปรากฏ

ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของ PCL5

ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์ HP LaserJet การกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL6 ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL6 และติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL5

ถ้าคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL5 ดำเนินการวิธีถัดไป

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ PCL5 แวะไปที่ Hewlett-Packard เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ลดความละเอียดของงานพิมพ์

เมื่อต้องการลดความละเอียดของงานพิมพ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าและคลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการกราฟิกแท็บ
 4. ภายใต้การแก้ไขคลิก300 จุดต่อนิ้วหรือการตั้งค่าความละเอียดต่ำกว่า
 5. คลิกตกลง.

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเก็บพักในเครื่องพิมพ์

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์หลังจากหน้าแรกคือ spooled ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าและคลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการรายละเอียดแท็บ คลิกการตั้งค่าการเก็บพัก.
 4. ภายใต้เก็บพักพิมพ์งานเพื่อให้โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้นการพิมพ์ได้เร็วขึ้นคลิกเริ่มพิมพ์หลังจากที่มี spooled หน้าแรก.
 5. คลิกตกลงและคลิกตกลงอีกครั้ง
เมื่อต้องการพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าและคลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการรายละเอียดแท็บ คลิกการตั้งค่าการเก็บพัก.
 4. คลิกพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์.
 5. คลิกตกลงและคลิกตกลงอีกครั้ง
หมายเหตุ:เมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง คุณอาจไม่สามารถทำงานอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ในขณะที่กำลังมีการพิมพ์งานพิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้


เมื่อคุณพิมพ์ในโหมดกราฟิก งานพิมพ์ต้องมีจำนวนหน่วยความจำขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์โหลดหน้าทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มต้นการประมวลผลการพิมพ์ เครื่องพิมพ์สามารถใช้เวลานานในการแปลงงานพิมพ์เป็นกราฟิก การบีบอัดงานพิมพ์ และโอนย้ายงานพิมพ์ลงในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์แล้ว เวลาในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ ยอดเงินของสุ่มการเข้าถึงหน่วยความจำ (RAM) ติดตั้ง และจำนวนเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ ถ้าแฟ้มกราฟิกที่ถูกสร้างไว้ยาวเกินไป เครื่องพิมพ์อาจไม่มีหน่วยความจำเพียงพอในการพิมพ์แฟ้ม เครื่องพิมพ์อาจสร้างข้อผิดพลาด เครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีการยกเลิก หรือคุณอาจได้รับงานพิมพ์บางส่วนของแฟ้มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
313250PIP/ทำ งาน: วิธีการที่พิมพ์แก้ไขปัญหา
w_works works2k works2001 PCL5e ช้า

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ