ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการล็อกออนโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีผู้ใช้ใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:282866
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการล็อกออนโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีผู้ใช้ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ Windows XP

หมายเหตุ:กระบวนการนี้ทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่เข้าร่วมกับโดเมนเท่านั้น

ความต้องการ

  • หน้าจอต้อนรับต้องพร้อมใช้งาน
  • ต้องมีบัญชีผู้ใช้เดียวบนคอมพิวเตอร์
  • บัญชีผู้ใช้ต้องไม่ต้องการรหัสผ่าน
back to the top

ทำหน้าจอต้อนรับให้พร้อมใช้งาน

เพื่อทำให้พร้อมใช้งานหน้าจอต้อนรับ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบัญชีผู้ใช้.
 2. คลิกเปลี่ยนวิธีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือปิด.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้หน้าจอต้อนรับสำหรับการเข้าสู่ระบบที่รวดเร็ว และง่ายดายกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.
back to the top

เอารหัสผ่านออกจากบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออกจากบัญชีผู้ใช้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบัญชีผู้ใช้.
 2. เลือกบัญชีผู้ใช้
 3. คลิกเอารหัสผ่านของฉัน.
 4. พิมพ์รหัสผ่านในการพิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันของคุณกล่อง แล้วคลิกเอารหัสผ่าน.
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
308226วิธีการเปิด หรือปิดการใช้ลำดับ CTRL + ALT + DELETE สำหรับสู่ระบบ ใน Windows XP ใน Windows Vista และ Windows 7

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ