ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง Office: 9 เมษายน 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2833132
คำแนะนำ
ในวันอังคาร 9 เมษายน 2013, Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยและ nonsecurity ดังต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงรายเดือนเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมปรับปรุงในต่อไปนี้ Microsoft Knowledge Base บทความไว้ในเดือน 9 เมษายน 2013 อัพเดต

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์หมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
Groove Server 2010
2687424 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Groove Server 2010 Service Pack 1:9 เมษายน 2013
InfoPath 2010
2760406 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ InfoPath 2010 Service Pack 1 (IPEditor): 9 เมษายน 2013
InfoPath 2010
2687422 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ 1 ของ Service Pack 2010 InfoPath: 9 เมษายน 2013
Office 2010 ออนไลน์
2760777 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Office Online 2010 Service Pack 1:9 เมษายน 2013
SharePoint Foundation 2010
2810059 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1:9 เมษายน 2013
SharePoint Server 2010
2760408 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (coreserver): 9 เมษายน 2013
SharePoint Server 2010
2687421 MS13-035: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (wosrv): 9 เมษายน 2013
SharePoint Server 2013
2737969 MS13-030: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2013 ที่ (coreserver): 9 เมษายน 2013


การปรับปรุง nonsecurity
ผลิตภัณฑ์หมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
2013 สำนักงาน
2810010 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013:9 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
2767860 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013:9 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
2760343 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013:9 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
2726959 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013:9 เมษายน 2013
2013 สำนักงาน
2760360 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013:9 เมษายน 2013
Office Web Apps Server
2810007 คำอธิบายของการปรับปรุง Office Web Apps Server: 9 เมษายน 2013
Office Web Apps Server
2760623 คำอธิบายของการปรับปรุง Office Web Apps Server: 9 เมษายน 2013
Office Web Apps Server
2738048 คำอธิบายของการปรับปรุง Office Web Apps Server: 9 เมษายน 2013
Outlook 2003
2810049 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2003 Outlook: 9 เมษายน 2013
Outlook 2007
2768021 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2007 Outlook: 9 เมษายน 2013
Outlook 2010
982726 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2010 Outlook: 9 เมษายน 2013
Outlook 2013
2738013 คำอธิบายของการปรับปรุง Outlook 2013:9 เมษายน 2013
SharePoint Foundation 2013
2737975 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Foundation 2013:9 เมษายน 2013
SharePoint Server 2013
2760626 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013:9 เมษายน 2013
Visio 2013
2810008 คำอธิบายของการปรับปรุง Visio 2013:9 เมษายน 2013
Visio 2013
2768338 คำอธิบายของการปรับปรุง Visio 2013:9 เมษายน 2013
Word 2013
2768337 คำอธิบายของการปรับปรุง Word 2013:9 เมษายน 2013
Word 2013
2768007 คำอธิบายของการปรับปรุง Word 2013:9 เมษายน 2013


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ