ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถเริ่ม Windows XP ได้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283433
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามเริ่ม Windows XP ได้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"เริ่มต้น Windows...
Windows 2000 ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากแฟ้มต่อไปนี้สูญหาย หรือเสียหาย: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ได้

คุณสามารถพยายามที่จะซ่อมแซมแฟ้มนี้ได้ ด้วยการเริ่มต้น Windows 2000 ติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งฟล็อปปี้ดิสก์หรือซีดีรอมเดิม
เลือก 'r' หน้าจอแรกเพื่อซ่อมแซมการเริ่มต้น"
ถ้าการติดตั้ง Windows XP มีการปรับรุ่นจาก Windows 2000 คุณอาจได้แทนรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงินขณะพยายามที่จะเริ่มการทำงานของ Windows XP:
bad_system_config_info
หยุด 0x00000074
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows XP ไม่มีอยู่เมื่อมีการนำออกใช้ Windows 2000 แฟ้มที่ใช้ Windows 2000 ตัวโหลด bootstrap จะไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน Windows XP คอมพิวเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โหลด Windows XP

หมายเหตุ:: ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้ง Windows 2000 ในพาร์ติชันที่แตกต่างกันในขณะที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ซีดีรอมนี้มาจากการ Windows รุ่นเก่ากว่าคุณได้ใช้ ฟังก์ชันการทำงานโปรแกรมติดตั้งจากดิสก์นี้จะถูกปิดการใช้งาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใน Windows 2000 และคัดลอกแฟ้ม NTLDR และ Ntdetect.com จากโฟลเดอร์ I386 ในซีดีรอม Windows XP ไปยังรากของไดรฟ์ระบบ

ถึงแม้ว่าวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถเพียงทำสำหรับการเริ่มต้นสองเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP ในพาร์ติชันอื่นหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์จะไม่เข้ากันได้กับล่วงหน้ากับผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้เนื่องจากการปรับปรุงออกแบบของเวอร์ชันในอนาคตที่ไม่รู้จัก
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณต้องเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการหลายระบบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละในพาร์ติชันที่แตกต่างกันตามลำดับต่อไปนี้:
  1. Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  2. Microsoft Windows NT 4.0
  3. Microsoft Windows 2000
  4. Microsoft Windows XP:
ถ้าคุณไม่ต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่อยู่ ข้ามค่าที่คุณไม่จำเป็นหมายเหตุ:: ไม่ต้องแปลงฮาร์ดดิสก์จากดิสก์แบบพื้นฐานเป็นไดนามิกดิสก์จนกว่าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้ทั้งหมด เมื่อคุณแปลงฮาร์ดดิสก์จากดิสก์แบบพื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก คุณอาจจะไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์แบบไดนามิก คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
175761อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบไดนามิกและแบบพื้นฐานใน Windows 2000
114841กระบวนการเริ่มระบบ windows NT และข้อจำกัดของฮาร์ดดิสก์
Ntdetect com

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ