วิธีการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283658
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP

การจัดการอุปกรณ์ด้วย Device Manager

ตัวจัดการอุปกรณ์ให้มุมมองกราฟิกของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ที่ ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ให้จุดศูนย์กลางการเปลี่ยนวิธีการฮาร์ดแวร์มีการกำหนดค่า และ interacts กับหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์

การใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมของพวกเขาต้องใช้สิทธิ์ต่อไปนี้ ทั้งหมดที่ได้รับการผู้ดูแล:
 • สิทธิ์ของโปรแกรมควบคุม Load\Unload
 • สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการคัดลอกแฟ้มไปยังไดเรกทอรี system32\drivers
 • สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียนการตั้งค่ารีจิสทรี
ตัวจัดการอุปกรณ์ช่วยให้การทำงานต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่า ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่โหลดสำหรับอุปกรณ์แต่ละรายการ และดูข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ที่ระบุ
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขั้นสูงและคุณสมบัติของอุปกรณ์
 • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ปรับปรุง
 • ปิดใช้งาน การเปิดใช้งาน และการถอนการติดตั้งอุปกรณ์
 • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้านี้
 • ระบุข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ และทรัพยากรในการตั้งค่าที่กำหนดด้วยตนเอง
 • พิมพ์สรุปของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยทั่วไป ตัวจัดการอุปกรณ์ถูกใช้ในการตรวจสอบสถานะของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ และการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูง และคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ thorough คุณสามารถใช้คุณลักษณะการวินิจฉัยของตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของอุปกรณ์ และเปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากร

การเข้าถึงตัวจัดการอุปกรณ์ ใช้อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์devmgmt.msc.
 • คลิกขวาMy Computerคลิกจัดการแล้ว คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 • คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติคลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 • พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  เริ่มการทำงาน devmgmt.msc
ถ้าคุณต้องการเข้าถึงตัวจัดการอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ภายใน หรือระยะไกล:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์mmc.
 2. คลิกเพิ่ม/เอาสรรค์เข้าออกในการแฟ้ม:เมนู (หรือกด CTRL + M), คลิกaddแล้ว คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
เมื่อคุณใช้ขั้นตอนนี้ ทางลัดไปยังตัวจัดการอุปกรณ์ถูกสร้างขึ้นให้คุณสามารถใช้เพื่อเปิดตัวจัดการอุปกรณ์

การดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. คลิกสองครั้งที่ชนิดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการดู
 2. คลิกขวาอุปกรณ์เฉพาะ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการไดรเวอร์แท็บ คลิกรายละเอียดโปรแกรมควบคุม.

To view information about the device driver

This information helps determine the file version of the device driver. An icon appears next to device drivers that are digitally signed.

Windows device drivers and operating system files have been digitally signed by Microsoft to ensure their quality. A Microsoft digital signature is an assurance that a particular file is from that manufacturer, and that the file has not been altered or overwritten by another program's installation process.

Depending on how your computer is configured, Windows either ignores device drivers that are not digitally signed, displays a warning when it detects device drivers that are not digitally signed (the default behavior), or prevents you from installing device drivers without digital signatures.

Views and characteristics

The views and their characteristics are available in the following options with descriptions:
 • Devices by Typedisplays devices by the type of device installed, such as Monitor or Mouse. The connection name is listed below the type.
 • Devices by Connectiondisplays devices by how they are connected in your computer. Each device is listed under the hardware to which it is connected. For example, if a small computer system interface (SCSI) card is listed, the devices attached to the SCSI card will be listed beneath it.
 • Resources by Typedisplays the status of all allocated resources by the type of device using these resources. The resources are direct memory access (DMA), channels, input/output ports (I/O ports), interrupt request (IRQ), and memory addresses.
 • Resources by Connectiondisplays the status of all allocated resources by connection type. The resources are: DMA channels, I/O ports, IRQ, and memory addresses.
 • Show Hidden Devicesincludes non-Plug and Play devices (devices with earlier Windows device drivers).

Updating or changing a device driver

Ensure the latest device driver for each of the devices is loaded in Windows XP. Manufacturers frequently update their drivers to fix problems and take advantage of operating system features. These drivers are usually available from the manufacturer's Web site, and Microsoft also maintains driver files for many devices on its Web sites.

Upon downloading drivers, read the manufacturer's instructions before attempting to use the files to update the device. Often, downloaded driver files are compressed into a self-executing file that needs to be extracted in order to use the driver. In the Hardware Update Wizard, click to select theมีดิสก์option, then click theเรียกดูbutton to locate the driver files.

How to install a new driver from Device Manager

 1. Double-click the type of device you want to update or change.
 2. Right-click the specific device driver you want to update or change.
 3. คลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมto open the Hardware Update Wizard. Follow the wizard instructions.

Rolling back to a previous version of a driver

Use this feature if you encounter problems after you install a driver, such as error messages when you access the device, faulty behavior of the device, or even the inability to start Windows.

Windows XP provides this roll back to a previous, working, device driver:
 1. Right-click the device for which the previous version of the driver is desired and then clickคุณสมบัติ.
 2. คลิกการDriversแท็บ
 3. คลิกRoll Back Driver.

การแก้ไขปัญหา

If the status is Disabled, that is usually the result of user action, and does not necessarily mean that the device has a problem. However, sometimes users disable a device because it was causing a problem, and you should try enabling it to see if it impacts another device negatively.

If the device is experiencing a problem, the Device Status box displays the type of problem. You may see a problem code, or number (or both) and a suggested solution. If you call a support line, this number can be useful for determining and diagnosing the problem.

Troubleshooting a device requires steps specific to that device. If the Device Status box displays a problem, clickแก้ไขto launch the Windows XP troubleshooter for this device type. Supply information and answer questions as prompted.

If you cannot resolve the problem with the troubleshooter, contact the manufacturer.

For help with device problems in Windows Vista, visit the following Microsoft web page:
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
244601How to troubleshoot unknown devices that are listed in Device Manager in Windows 2000
125174Explanation of error codes generated by Device Manager
133240Troubleshooting device conflicts with Device Manager
304514วิธีการกำหนดค่า'ตัวจัดการอุปกรณ์'เพื่อแสดงรายละเอียด
310126การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
devmgmt msc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 283658 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:36:03 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbhowtomaster kbmt KB283658 KbMtth
คำติชม