โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 3.5.1 บน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 (2013 มิถุนายน)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2836942
การติดตั้งนี้ การปรับปรุง เมื่อต้องการแก้ปัญหาความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือทราบด้วย Microsoft .NET Framework 3.5.1 Service Pack ที่ 1 ชุด เราขอแนะนำให้ คุณใช้การปรับปรุงนี้หากคุณมีโปรแกรมประยุกต์ใช้กรอบ ASP.NET เว็บที่กำลังทำงานบนของคุณ Microsoft Internet Information Services (IIS) หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก การปรับปรุง Windows. หรือ ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Microsoft .NET Framework 3.5.1 จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์การอ้างสิทธิ์ปลอดไวรัส
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้น ๆ มี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จัก โดย ASP.NET เช่น Amazon Kindle Fire 2 หรือ Internet Explorer 11 เพื่อเข้าถึงเว็บเพจการใช้ ASP.NET
  • คุณทำให้เกิดเหตุการณ์การส่งกลับแบบบนเว็บเพจนั้น ๆ
ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการส่งคืนล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"สคริปต์ผิดพลาด" "'__doPostBack' ไม่ได้กำหนด"

ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • มีเว็บไซต์ ASP.NET แสดงเนื้อหาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
  • ผู้ใช้ใช้ Internet Explorer 11 การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ASP.NET นี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ ASP.NET ไม่รู้จัก Internet Explorer 11 และจะไม่แสดงเนื้อหาอย่างถูกต้อง หลังจากที่ผู้ใช้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ Internet Explorer 11 สามารถถูกรู้จักว่าเป็นInternetExplorerโดย ASP.NET

ปัญหาที่ 3

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • เพจที่มี ASP.NET ประกอบด้วยแผงการปรับปรุง และภายในจะ ไม่มีการImageButton ถ้าผู้ใช้คลิกImageButtonก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบบางส่วนหนึ่งการส่งคืนและฝั่งเซิร์ฟเวอร์คลิกเหตุการณ์
  • ผู้ใช้ใช้ Internet Explorer 10 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าสามารถเข้าถึงเพจนี้ ASP.NET และจากนั้น คลิกImagebutton
ในสถานการณ์สมมตินี้ ล้มเหลวการส่งคืนบางส่วน และคลิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีเตือนเหตุการณ์

ปัญหาที่ 4

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • เพจที่มี ASP.NET ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมเมนูอยู่
  • ผู้ใช้ใช้ Internet Explorer 11 เพื่อเข้าถึงเพจนั้น และ กดแท็บเพื่อสลับโฟกัสระหว่างตัวควบคุมเมนูและตัวควบคุมอื่น ๆ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด JavaScript ดังต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: SCRIPT5007: ไม่สามารถรับค่าของคุณสมบัติ 'toLowerCase': วัตถุเป็น null หรือไม่เป็นที่รู้จัก
หมายเหตุ 1 ไม่มีสวิตช์การตั้งค่าคอนฟิกจะถูกใช้เพื่อแปลงกลับเป็นลักษณะการทำงานเก่า:
<appSettings><add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /></appSettings>

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ นอกจากนี้ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2616142 การแก้ไข: " SCRIPT438: วัตถุไม่สนับสนุนคุณสมบัติหรือเมธอด 'setProperty' " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจ ASP.NET ที่ใช้.NET Framework 3.5 ใน Internet Explorer 10

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

ดู การสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกสินค้าหรือรายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

สาขาเซอร์วิสของ GDR

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:55
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:55
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1 รุ่นที่ใช้ IA64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:53
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:55
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:55
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:54
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:55
system.web.extensions.dll3.5.30729.54541,277,95219-เมษายน-201322:55

สาขาเซอร์วิสของ LDR

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1 รุ่นที่ใช้ IA64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:52
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1 และ Windows 7 SP1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54
system.web.extensions.dll3.5.30729.70401,282,04819-เมษายน-201322:54

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2836942 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/25/2015 16:09:00 - ฉบับแก้ไข: 13.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2836942 KbMtth
คำติชม