เมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม ส่งออกแฟ้ม หรือเชื่อมโยงแฟ้ม ใน Access 2002 หรือ Access 2003 แฟ้มบางชนิดขาดหายไป หรือคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ไม่ไม่พบ ISAM สามารถติดตั้งได้ ”

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283881
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู209805.
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู90111.
อาการ
เมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม ส่งออกแฟ้ม หรือเชื่อมโยงแฟ้มใน Access แฟ้มบางชนิดจะหายไปจากนั้นชนิดแฟ้มกล่องหล่นลงในนำเข้ากล่องโต้ตอบส่งออกกล่องโต้ตอบ หรือการเชื่อมโยงกล่องโต้ตอบ ถ้าคุณพยายามที่จะนำเข้า ส่งออก หรือเชื่อมโยงแฟ้ม โดยใช้โปรแกรมควบคุมวิธี (ISAM) การเข้าถึงตามลำดับที่จัดทำดัชนีไว้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้า Microsoft Access ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุม ISAM
สาเหตุ
โปรแกรมควบคุม ISAM จะใช้ โดยการเข้าถึงการปรับปรุงรูปแบบแฟ้มอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง หากเส้นทางไปยังโปรแกรมควบคุม ISAM ในรีจิสทรีของคุณ Windows จะไม่ถูกต้อง หรือ ถ้าไม่มีไดรเวอร์ ISAM คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ไม่สามารถพบ ISAM สามารถติดตั้งได้
เกิดข้อผิดพลาด 2
ตัวช่วยสร้างไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในแฟ้ม '<pathname>' กรุณาตรวจสอบว่า แฟ้มมีอยู่ และเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง </pathname>
การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดชื่อเส้นทางในรีจิสทรี และติดตั้ง หรือแทนแฟ้มปัญหา

ในกรณีของความผิดพลาดแรก ชื่อแฟ้มตรงเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพยายามทำ

ในกรณีของการเกิดข้อผิดพลาดสอง ชื่อแฟ้มได้กล่าวไว้ในข้อความของข้อความ
 1. ค้นหาแฟ้มที่เกี่ยวข้องในตารางต่อไปนี้
  ชื่อแฟ้มนำเข้า/ส่งออก ISAM สำหรับ:Windows registry
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dlllotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllข้อความHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. ใช้ Windows Explorer เพื่อค้นหาแฟ้ม
 3. หากพบแฟ้ม บันทึกชื่อเส้นทาง ถ้าไม่พบ ดำเนินการขั้นตอนที่ 9
 4. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 5. เรียกดูที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในตาราง และตรวจสอบชื่อเส้นทางจากชื่อเส้นทางที่แท้จริง
 6. แก้ไขชื่อเส้นทางได้ถ้าไม่ถูกต้อง ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้จะถูกต้อง
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor ถ้าคุณทำเปลี่ยนชื่อเส้นทาง ทำซ้ำกระบวนการที่มีข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นผลิต
 8. ถ้าข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่ หรือ ถ้าชื่อเส้นทางไม่ถูกต้องในขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยนชื่อแฟ้ม
 9. เริ่มการทำงานนี้เพิ่ม/เอาโปรแกรมออกเครื่องมือ
 10. เริ่มการทำงานของโปรแกรมติดตั้ง Office โดยการคลิกเปลี่ยนแปลงปุ่มกับของรายการในเพิ่ม/เอาออกโปรแกรมเลือกตัวเลือกการซ่อมแซมหรือการติดตั้งใหม่ Office
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี พิมพ์รีจิสทรีในผู้ช่วย Office แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
prb 1 2 3 123 ไม่สามารถ t ไม่ไม่อาจ couldn พบสามารถติดตั้งได้ ISAM ACC2002 ACC2003 แฟ้มชนิด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 283881 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:40:19 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbupdateissue kberrmsg kbprb kbmt KB283881 KbMtth
คำติชม