ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ell-header-dropdown-label"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์สาธารณะ Exchange 2013 หรือกล่องจดหมายอัตโนมัติที่ถูกแมป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2839517
อาการ
เมื่อคุณใช้ Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 หรือ 2013 Outlook ของ Microsoft ในการเชื่อมต่อ ไปยังโฟลเดอร์สาธารณะของ Microsoft Exchange Server 2013 หรือการแมปกล่องจดหมาย คุณเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถขยายโฟลเดอร์ Microsoft Exchange ไม่พร้อมใช้งาน อาจมีปัญหาเครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ Exchange ถูกลงสำหรับการบำรุงรักษา
นอกจากนี้ คุณอาจพบข้อมูลประจำตัวการแสดงพร้อมท์ถ้าผู้ดูแลระบบ Exchange Server ตั้งค่า ExternalAuthentication ให้เป็นแบบ Basic
สาเหตุ
Exchange Server 2013 แนะนำการตั้งค่าไคลเอนต์ภายใน และภายนอกที่แยกต่างหากสำหรับการเชื่อมต่อ Outlook ที่ใดก็ได้ Outlook กำลังใช้ namespace ภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายอื่น ถึงแม้ว่า Outlook จะอยู่บนเครือข่ายภายใน กล่องจดหมายอื่นรวมถึงกล่องจดหมายที่ถูกแมปโดยอัตโนมัติและโฟลเดอร์สาธารณะ
การแก้ไข
Outlook 2010
ปรับปรุงการชั่วคราว (IU) จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม IU นี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ IU นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น IU นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วย IU นี้

เมื่อต้องการขอรับนี้ IU ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดสำหรับ IU นี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Outlook 2007 และ Outlook 2013
การปรับปรุงชั่วคราว (IUs) จะไม่พร้อมใช้งานอยู่ในขณะนี้สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2013 บทความนี้จะถูกปรับปรุง ตามข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ AutoDiscover ดูบทความ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
ส่วนภายในของผลตอบรับการ AutoDiscover โดยทั่วไปลักษณะดังนี้:

<Type>EXHTTP</Type><Server>exch1.contoso.com</Server><SSL>Off</SSL><AuthPackage>NTLM</AuthPackage><ASUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</ASUrl><EwsUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</EwsUrl><OOFUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</OOFUrl><OABUrl>https://exch1.contoso.com/OAB/9f2dd03f-064b-4356-b0d0-6789c44ebf29/</OABUrl></Protocol>
ส่วนภายนอกของการตอบสนอง AutoDiscover โดยทั่วไปลักษณะดังนี้:
<Protocol><Type>EXHTTP</Type><Server>mail.contoso.com</Server><SSL>On</SSL><AuthPackage>Ntlm</AuthPackage><ASUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</ASUrl><EwsUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</EwsUrl><OOFUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</OOFUrl></Protocol>

ในตัวอย่างนี้ รายการแรกแสดงถึง InternalHostname และถูกตั้งค่าเป็นexch1.contoso.com รายการที่สองแสดงถึง ExternalHostname และถูกตั้งค่าเป็นmail.contoso.com

Outlook พยายามเชื่อมต่อกับ EXHTTP ช่วงแรกโดยทั่วไป ถ้าการเชื่อมต่อล้มเหลว Outlook พยายามเชื่อมต่อ โดยใช้การบล็อก EXHTTP ที่สอง โดยค่าเริ่มต้น Outlook ใช้ตรรกะนี้สำหรับกล่องจดหมายหลัก อย่างไรก็ตาม จะไม่ถูกต้องข้ามไปบล็อก EXHTTP ที่สองสำหรับการเชื่อมต่อกล่องจดหมายอื่น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ