คุณได้รับข้อความแสดง "ออกจากหน่วยความจำหรือทรัพยากรระบบ" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความอีเมล POP3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:284425
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความจากโพรโทคอล Post Office ของคุณ (POP3) เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ (PST), ข้อความอาจหยุดการดาวน์โหลดก่อนทั้งหมดจะเรียกข้อมูลได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในการความคืบหน้ากล่องโต้ตอบ:
ส่ง และกำลังรับรายงานข้อผิดพลาด (0x8007000E): ออกจากหน่วยความจำหรือทรัพยากรระบบ ปิดหน้าต่างหรือโปรแกรมบางอย่าง แล้วลองอีกครั้ง
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดข้อความเพิ่มเติมจากที่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถประมวลผล
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คลิกส่ง/รับอีกครั้งเพื่อดาวน์โหลดข้อความเพิ่มเติม หรือ

  • ดาวน์โหลดส่วนหัวของข้อความแรก และจากนั้น เลือกเลือกข้อความอีเมล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด ซึ่ง ลดจำนวนของข้อความที่จะถูกจัดคิวสำหรับการดาวน์โหลด
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อมีการเริ่มต้นกระบวนการส่ง/รับ Outlook เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 และสร้างงานในการดาวน์โหลดแต่ละข้อความ ถ้ามีข้อความเพื่อดาวน์โหลดจำนวนมาก Outlook อาจทำงานออกจากระบบก่อนที่คุณได้สร้างงานสำหรับข้อความที่ดาวน์โหลดทั้งหมด outlook ทำงานของว่าจำนวนสูงสุดที่จะเข้าถึงรวมทั้งหมดของข้อความที่รออยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว และดาวน์โหลดข้อความ การนำเสนอตัวบ่งชี้การดำเนินการที่ถูกต้อง The only indications of a downloading problem are that not all of the messages are downloaded and that the error message appears.

Actual numbers vary, but internal testing indicates that a computer with 64 megabytes (MB) of RAM runs out of resources when Outlook downloads approximately 1,200 messages.
OL2K

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 284425 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:43:26 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbwebserver kberrmsg kbprb kbmt KB284425 KbMtth
คำติชม