ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกข้อมูลปฏิทินใน Lync สำหรับ Mac 2011

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2844266
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมี Microsoft Exchange Server การรวมกันในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Lync Server 2010
  • คุณไม่มีระเบียนที่ตั้งบริการ (SRV) สำหรับบริการ Autodiscover อัตราแลกเปลี่ยนในระบบชื่อโดเมน (DNS)
  • คุณกำหนดค่า HTTP เปลี่ยนเส้นทาง URL สำหรับบริการ Autodiscover แลกเปลี่ยน
  • ผู้ใช้พยายามที่จะใช้ Lync สำหรับ Mac 2011 เพื่อดึงข้อมูลปฏิทิน
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80000008
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Lync ที่สำหรับไคลเอ็นต์ Mac 2011 เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไป URL ที่ไม่ถูกต้องสำหรับบริการ Autodiscover อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะดึงข้อมูลปฏิทินจากไคลเอนต์ กระบวนการที่จะไม่ประสบความสำเร็จ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา การติดตั้งการปรับปรุงที่สะสมต่อไปนี้:
2844274 คำอธิบายของ Lync Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 2011 14.0.5
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรวม Lync 2010 กับ Exchange Server ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Autodiscover อัตราแลกเปลี่ยน ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ