ปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Internet Explorer 11

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2847882
สรุป
เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7 โปรแกรมติดตั้งพยายามติดตั้งคอมโพเนนต์บางข้อกำหนดเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ หากส่วนของการติดตั้งนี้ล้มเหลว Internet Explorer จะหยุดกระบวนการติดตั้ง

ในสถานการณ์นี้ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์กำหนดเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนที่คุณสามารถติดตั้ง Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้การเชื่อมโยงในการ "รายการของการปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Internet Explorer 11"ส่วนเพื่อขอรับการปรับปรุงแต่ละส่วนประกอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7 ไม่สามารถติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ ถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุงใด ๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการ หรือการเริ่มระบบใหม่ค้างอยู่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณมีการติดตั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือเริ่มการทำงานที่ค้างอยู่ใน Windows 7 เปิดแผงควบคุม คลิกระบบและความปลอดภัยและจากนั้น คลิกWindows Update แล้ว ดำเนินการต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม:
  • ถ้าการติดตั้งการปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วยให้การติดตั้งเสร็จสิ้นก่อนที่คุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7
  • ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมด แต่การเริ่มระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7

ปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Internet Explorer 11

ตารางต่อไปนี้แสดงการปรับปรุงข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Internet Explorer 11 ใน Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) คุณต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้ ก่อนที่คุณสามารถติดตั้ง Internet Explorer 11 ใน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง คลิกการเชื่อมโยงสำหรับแฟ้มที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเฉพาะคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft

หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องมี Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ติดตั้งอยู่
เลข KB2847882ลิงค์ดาวน์โหลดชื่อเรื่องคำอธิบาย
2729094ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
การปรับปรุงสำหรับแบบอักษรสัญลักษณ์ Segoe UI ใน Windows 7 และใน Windows Server 2008 R2 พร้อมใช้งานแล้วการปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุน emoji อักขระและสัญลักษณ์อักขระบางตัวควบคุมที่รวมอยู่ ใน Windows 8 และ ใน Windows Server 2012 หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
2731771ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
การปรับปรุงที่มี Api ที่ใหม่สำหรับการแปลงระหว่างเวลาท้องถิ่นและเวลา UTC ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งานโปรแกรมปรับปรุงนี้แสดง APIs ใหม่สำหรับการแปลงระหว่างเวลาท้องถิ่นกับเวลามาตรฐานสากล (UTC) หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
2533623ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
คำแนะนำด้านความปลอดภัย Microsoft: การโหลดไลบรารีที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้สั่งงานโค้ดจากระยะไกลโปรแกรมปรับปรุงนี้มีการปรับปรุง API ที่ใหม่สำหรับ Windows เพื่อช่วยให้นักพัฒนาได้อย่างถูกต้อง และโหลดไลบรารีภายนอกอย่างปลอดภัย หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
2847882ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
โปรแกรมปรับปรุงแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1การปรับปรุงนี้แสดงลักษณะการทำงานดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานใน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 ซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงคอมโพเนนต์ DirectX ดังต่อไปนี้: Direct2D, DirectWrite, Direct3D, Windows Imaging Component (WIC) และ Windows Advanced Rasterization Platform (WARP) นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุง Windows Animation Manager (WAM), XPS Document API, และ MPEG-2 Video Decoder หลังจากที่คุณติดตั้งรายการนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ หากโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกถอนการติดตั้ง Internet Explorer 10 จะถูกถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติด้วย
2786081ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
Internet Explorer 10 ไม่บันทึกข้อมูลประจำตัวสำหรับเว็บไซต์หลังจากที่คุณออกจากระบบ หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1Internet Explorer 10 ไม่บันทึกข้อมูลประจำตัวสำหรับเว็บไซต์หลังจากที่คุณออกจากระบบ หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการแจ้งเตือนงานแคช WinInet เพื่อปิดเมื่อคุณออกจากระบบ หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหานี้ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2834140ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
ข้อผิดพลาดในการหยุดทำงาน "0x00000050" หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 2670838 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1สมมติว่า คุณต้องติดตั้งการปรับปรุง 2670838 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 คุณมีการรวมกันของการ์ดแสดงผลของ Intel และ AMD ในการกำหนดค่าไฮบริดบนคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์นี้ คอมพิวเตอร์แฮงค์เป็นระยะ ๆ

การปรับปรุงทางเลือกสำหรับ Internet Explorer 11

โปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Internet Explorer 11 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้จะให้ประสบการณ์ดีขึ้นเมื่อมีการติดตั้ง
เลข KB2847882ลิงค์ดาวน์โหลดชื่อเรื่องคำอธิบาย
2639308ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับคุณลักษณะ ASLR ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2โปรแกรมปรับปรุงนี้ทำให้เกิดลักษณะการทำงานของ Force ASLR (Address Space Layout Randomization) นี่คือส่วนเพิ่มเติมลักษณะการทำงานของ ASLR สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
2888049ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
การปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายของ Internet Explorer 11 ใน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Windows จะส่งข้อความ ACKโดยไม่มีการล่าช้าเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อโพรโทคอล Transmission Control Protocol (TCP)

หมายเหตุ โพรโทคอล TCP เป็นโพรโทคอลทั่วไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
2882822ดาวน์โหลดแพคเกจ X 86 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 สำหรับ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต
การปรับปรุงจะเพิ่มการสนับสนุนอินเทอร์เฟซ ITraceRelogger ของ Windows Embedded Standard 7 SP1, Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 อินเทอร์เฟซสำหรับ iTraceRelogger เป็นที่อ้างอิงเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะบางอย่างในเครื่องมือ F12 11 Explorer อินเทอร์เน็ต (ตัวอย่างเช่น การ เครื่องมือการตอบสนองของ UI).

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ แอพลิเคชันที่ขึ้นต่ออินเทอร์เฟซ iTraceRelogger สามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะบางอย่างที่ทำงานใน Windows Embedded Standard 7 SP1, Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2847882 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/28/2016 02:26:00 - ฉบับแก้ไข: 26.0

Internet Explorer 11

  • kbsurveynew kbmt KB2847882 KbMtth
คำติชม