ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Mshta.exe ปรากฏเมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือของโปรแกรมเพิ่ม/เอาออกใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:285195
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มเครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Professional ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจมีแสดง:
Mshta.exe ได้สร้างข้อผิดพลาด และจะถูกปิด โดย Windows
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ:
  • ใช้ sfc /purgecache
  • ใช้ sfc /scannow
หมายเหตุ:: Windows 2000 พร้อมท์ให้คุณใส่ซีดี Windows 2000 Professional รอมเพื่อดำเนินการคำสั่งเหล่านี้

ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ และไม่มีแก้ไขลักษณะการทำงาน ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows 2000 Professional

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 285195 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 23:52:02 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB285195 KbMtth
คำติชม