ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
Click($event, quickNavLink.key)" target="_self" id="download-center" aria-hidden="false"> ค้นหาการดาวน์โหลด
ingAutoSuggest.html" data-input-source="#search-text" data-input-query="userQuery" data-selected-suggestion="selectedSuggestion" data-minimum-letters="0" data-telemetry-event-name="AutoSuggestSelected" data-query-model-mapper="getCompleteText(suggestion)" data-query-function="getSuggestions(query)" data-submit-handler="primarySearchClicked()" data-suggestion-html-generator="generateSuggestionHtml(query, suggestion)">

-กู้คืนอัตโนมัติล้มเหลวบนแต่ระดับเสียงแรกของดิสก์ MBR

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2853247
อาการ
เมื่อคุณใช้ตัวให้บริการฮาร์ดแวร์เพื่อสร้าง snapshot ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องเขียน VSS เพื่อทำการกู้คืนอัตโนมัติ นั้นจะล้มเหลวถ้าไม่มีชุดข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งพาร์ติชันบนดิสก์ MBR
สาเหตุ
VSS ระหว่าง thaw ผู้เขียนขั้นตอน และสำหรับสแนปช็อตได้รับคืนอัตโนมัติ สแนปช็อตทำให้อ่าน/เขียน การเปลี่ยนค่าสถานะแบบอ่านอย่างเดียวบนไดรฟ์ข้อมูลทำได้ โดยการ dismounting แฟ้มระบบ และการเปลี่ยนแอททริบิวต์ ระบบแฟ้มบนการกำหนดใช้ตรวจสอบว่าไดรฟ์ข้อมูลสามารถเขียนได้ดังนั้น

ไม่ VSS นี้ (dismount และเปลี่ยนแปลง) สำหรับแต่ละไดรฟ์ข้อมูลก็ต่อเมื่อแอตทริบิวต์ของไดรฟ์ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งเหมาะสมสำหรับดิสก์ GPT แต่สำหรับดิสก์ MBR แอตทริบิวต์นี้ถูกใช้ร่วมกันไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์ ดังนั้น สำหรับไดรฟ์ข้อมูลอื่นบนดิสก์ MBR เดียว VSS เห็นแอตทริบิวต์แถไม่มีการเปลี่ยนแปลง และทำการ dismount ที่
การแก้ไข
วิธีการแก้ไขปัญหา:

1) ตรวจสอบดิสก์ MBR ทั้งหมดมีพาร์ติชันเดียวเท่านั้น เพื่อให้บรรลุนี้ คุณควรสำรองข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันเพิ่มเติม และลบพาร์ติชันใด ๆ เพิ่มเติมบนไดรฟ์ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ สำหรับการสำรองข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ตัวให้บริการฮาร์ดแวร์ กู้คืนข้อมูลไปยังไดรฟ์ใหม่ สำหรับไดรฟ์ที่ประกอบด้วย Windows ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ เนื่องจากการเอาระบบจองพาร์ติชันลบแฟ้มจำเป็นสำหรับการเริ่มระบบ
2) ใช้ดิสก์ GPT เท่า นั้น สำหรับดิสก์ที่จะประกอบด้วย Windows ดิสก์ GPT สามารถเท่านั้นจะเริ่มจากเมื่อใช้ระบบ UEFI นี่จะต้องเอา allpartitions จากดิสก์ การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เพื่อสนับสนุน UEFI และจากนั้น ทำการติดตั้งใหม่ สำหรับดิสก์ข้อมูล การแปลง ดิสก์ MBR ไปที่ GPT โปรดทำตามวิธีการแปลง MBR ดิสก์เป็นดิสก์แบบ GPT. นอกจากนี้ยังต้องให้ข้อมูลทั้งหมดและพาร์ติชันทั้งหมดจะถูกเอาออก และลบ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft ตระหนักถึงปัญหานี้ และจะตรวจ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ