การลบเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวจัดการการดำเนินงานจากแหล่งทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมดทำให้เซิร์ฟเวอร์จะกลายเป็นสีเทา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2853431
อาการ
ในคอนโซลจัดการ System Center 2012 Operations Manager เซิร์ฟเวอร์การจัดการจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหลังจากถูกเอาออกจากกลุ่มทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมด นอกจากนี้คุณจะเห็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ของ OperationsManager ที่เกี่ยวข้องกับการปลดโหลดเวิร์กโฟลว์/กฎ:

รหัสเหตุการณ์: 1108

บัญชีผู้ใช้ที่ระบุในการเรียกใช้เป็นส่วนกำหนดค่า "Microsoft.SystemCenter.Omonline.OutsideIn.RunAsProfile.Configuration" ไม่สามารถแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชีถูกใช้ในการรักษาความปลอดภัยอ้างอิงแทน "SecureOverride92d3e014_93cb_d967_17b4_8c5eb18ae099"

เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องเปิดการเรียกใช้เป็นโพรไฟล์ที่ระบุด้านล่าง ค้นหารายการบัญชีที่ระบุไว้ตาม SSID ของ และเลือกการกระจายบัญชีที่จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ถ้าเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโพรไฟล์เพื่อให้วัตถุเป้าหมายไม่ได้ใช้บัญชีที่ระบุ


รหัสเหตุการณ์: 1108

บัญชีผู้ใช้ที่ระบุในการเรียกใช้เป็นส่วนกำหนดค่า "Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ActionAccount" ไม่สามารถแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชีถูกใช้ในการรักษาความปลอดภัยอ้างอิงแทน "SecureOverride0bc452d6_7bf2_17cc_a183_5aa213df34e6"

เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องเปิดการเรียกใช้เป็นโพรไฟล์ที่ระบุด้านล่าง ค้นหารายการบัญชีที่ระบุไว้ตาม SSID ของ และเลือกการกระจายบัญชีที่จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ถ้าเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโพรไฟล์เพื่อให้วัตถุเป้าหมายไม่ได้ใช้บัญชีที่ระบุ


การแจ้งเตือน
System Center Management Health Service Unloaded System Rule

เรียกใช้ 56D4A306-C0F1-598F-77FF-8E4258FA3060 บริการสถานภาพการจัดการศูนย์ระบบบนโฮสต์<name>และทำหน้าที่จัดการกลุ่ม มี id {453EC1E1-382C-DD51-5EB3-81798AD7F7D2 } จะไม่ทำงานปกติ กฎบางระบบไม่สามารถโหลด</name>

สาเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีการเรียกใช้เป็นของคลังข้อมูลมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กระจายในกลุ่มทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมดเท่านั้น ไม่มีวิธีการรันไทม์ของการกระจายบัญชีไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อเซิร์ฟเวอร์การจัดการจะถูกลบออกจากแหล่งทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมด บัญชีคลังข้อมูลจะไม่ถูกแจกจ่ายอีกต่อไป ดังนั้นลำดับงานใด ๆ ที่จำเป็นต้องใช้บัญชีนี้จะล้มเหลว และยกเลิกการปลดโหลด ความล้มเหลวและการปลดโหลดของเวิร์กโฟลว์จะทำให้เซิร์ฟเวอร์จัดการกลายเป็นสีเทา
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไปที่โพรไฟล์ "บัญชีคลังข้อมูล" และ "บัญชีการปรับใช้รายงานคลังข้อมูล" และกำหนดบัญชีที่คุณใช้อยู่ แล้วไปที่บัญชีเหล่านั้นอยู่ภายใต้การทำงานเป็นการกำหนดค่า และเปลี่ยนชนิดของการปรับใช้ เป็น "ความปลอดภัยต่ำ" อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการเฉพาะ หรือแหล่งทรัพยากรใหม่ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สีเทา greyed ออก
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2853431 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/04/2015 02:20:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1

  • kbmt KB2853431 KbMtth
คำติชม