ส่วนผสมสำหรับ Visual Studio 2012 ทำงานของมีเมื่อแก้ไขปัญหาอย่าง 2013 Studio ตามที่เห็นประกอบด้วยหลายโครงการ และอ้างอิงถึงรุ่นแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2858355
อาการ
ถ้ามีการแก้ไขปัญหาประกอบด้วยโครงการที่กำหนดเป้าหมายทั้ง Windows 8 และ Windows 8.1 และ JavaScript SDK เดียวกันที่อ้างอิงถึงโครงการเหล่านั้น ส่วนผสมสำหรับ Microsoft Visual Studio 2013 อย่างอาจกระทำมี ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาอาจประกอบด้วยสองโครงการที่อ้างอิงถึง Windows Live SDK ที่ Windows 8 เป้าหมายของโครงการหนึ่งโครงการ และโครงการอื่น ๆ ในการชี้ Windows 8.1 ในตัวอย่างนี้ การแก้ไขปัญหาอาจทำให้โครงการเหล่านั้นทำงานได้อย่างถูกต้องบนพื้นผิวการออกแบบส่วนผสมได้ถึงแม้ว่าโครงการทั้งสองทำงานโดยไม่มีปัญหาในขณะใช้งานหนึ่งเท่านั้น
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ รักษาโซลูชันที่แยกต่างหากสำหรับโครงการที่อ้างอิงเวอร์ชันของแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันเมื่อคุณใช้ส่วนผสมตัวอย่าง 2013 Studio Visual และคุณอ้างอิง JavaScript SDK เดียวกัน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ