การแก้ไข: 8624 ภายใน SQL Server Error ใบแจ้งยอดการปรับปรุงที่ซับซ้อนส่งกลับ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286249
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
BUG #: 351305 (SHILOH_bugs)
อาการ
คำชี้แจงสิทธิ์ UPDATE ที่ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบย่อย ที่เลือกจากตารางที่ได้รับที่ต้องการจากการทั้งหมดสหภาพ อาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8624 ระดับ 16 สถานะ 21 บรรทัด 2
ข้อผิดพลาด SQL Server ที่ภายใน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: การรับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าเป็นไปได้ เขียนแบบสอบถาม โดยใช้เฉพาะตัวสหภาพดำเนิน โดยไม่มีคำสำคัญทั้งหมด
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการทบทวนเกิดข้อผิดพลาดนี้ รันสคริปต์นี้:
CREATE TABLE MaxCol(PK INT PRIMARY KEY,f1 INT,f2 INT,mx INT)GOUPDATE MaxColSET mx =  (SELECT MAX(f)  FROM    (    SELECT f1 AS f    FROM MaxCol AS A    WHERE A.PK=MaxCol.PK    UNION ALL    SELECT f2    FROM MaxCol AS B    WHERE B.PK=MaxCol.PK    ) AS TU  )				

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 286249 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 21:28:48 - ฉบับแก้ไข: 2.0


 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB286249 KbMtth
คำติชม