วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลส่วนกลาง และขั้นสูงสำหรับ Microsoft Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2862843
สรุป
เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของ Microsoft Outlook, Outlook 2010 และรุ่นที่ใหม่กว่าให้วิธีการง่ายเมื่อต้องการเปิดใช้งานการบันทึกขั้นสูง: ผ่านเหตุการณ์การสืบค้นกลับสำหรับ Windows (ETW) เมื่อคุณเปิดใช้งานการบันทึกล็อก ETW มีสร้างแฟ้มล็อก (.etl) ที่มีการติดตามเหตุการณ์ คุณจะใช้ ETW ที่เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่คุณมีกล่องจดหมาย ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถพบแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
 • เวลาเริ่มต้นระบบช้า
 • จัดส่งที่ไม่สม่ำเสมอของข้อความอีเมล
 • มุมมองการแสดงช้า
 • ช้าในการเข้าถึงกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
หมายเหตุ คุณอาจประสบปัญหาเหล่านี้สำหรับปัญหาที่อาจถูกรวบรวม โดยการบันทึกข้อมูล RPC ขั้นสูงนี้ มากมาย ตัวอย่างเช่น เวลาเริ่มต้นช้าอาจมีสาเหตุจากการโต้ตอบกับ add-in ของ และการเข้าถึงโฟลเดอร์ช้าอาจมีสาเหตุจากกล่องจดหมายที่มีขนาดใหญ่หรือโฟลเดอร์ สถานการณ์ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ โดยการบันทึกขั้นสูงที่ถูกกล่าวถึงในบทความนี้ สำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก add-in ของ กล่องจดหมายขนาดใหญ่ หรือโฟลเดอร์ ใช้เครื่องมือตัววิเคราะห์การกำหนดค่าของ Office Microsoft (OffCAT) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OffCAT ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2812744 เครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก (OffCAT) ของสำนักงาน

อาจมีปัญหาอื่น ๆ ที่บันทึกขั้นสูงสามารถจับภาพได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ติดต่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนเพื่อช่วยคุณในกรณีที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณก่อนที่คุณเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลขั้นสูง

ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" แสดงรายการขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อเปิดใช้งานการบันทึกล็อกส่วนกลาง และการติดตามขั้นสูง นอกจากนี้ จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมแฟ้มบันทึกหลังจากที่คุณได้ทำการผลิตซ้ำปัญหาเมื่อมีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ ETW

สิ่งสำคัญ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลลูกค้า แฟ้มบันทึกการติดตามขั้นสูงเป็นแฟ้มไบนารีที่ไม่สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการแปลง คุณสามารถอัปโหลดแฟ้มบันทึกไปยังตำแหน่งที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับจากฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft วิศวกรฝ่ายสนับสนุนจาก Microsoft คุณสามารถดาวน์โหลด และแปลงแฟ้มบันทึกสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หมายเหตุ เป็นการดีที่สุดในการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณสามารถทบทวนเกิดปัญหาในเวลาจริง ถ้าคุณปล่อยให้บันทึกข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับหลายชั่วโมงหรือวัน ปัญหากลายเป็นเรื่องยากที่จะวิเคราะห์ได้เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลมากเกินไปในล็อกไฟล์

เปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบสากลใน Outlook

เมื่อคุณเปิดใช้การบันทึกส่วนกลางผ่านทางส่วนติดต่อ Outlook, Outlook สร้างการขนส่งและติดตามขั้นสูงทั้งแฟ้มบันทึก ล็อกการขนส่งจดหมายมีข้อความล็อก เช่น OPML, IMAP, POP3, SMTP ล็อกการติดตามขั้นสูงประกอบด้วยเหตุการณ์บันทึกขั้นสูง เหตุการณ์บันทึกขั้นสูงมีดังนี้:
 • เหตุการณ์การสืบค้นกลับของ RPC
 • เหตุการณ์การซิงค์
 • บริการเว็บ Exchange (EWS) เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการค้นหาอัตโนมัติ การมีอยู่ของบริการ MailTips และ อยู่ที่สำนักงาน (OOF)

หมายเหตุ ใน Outlook 2010 ล็อกส่วนกลางถูกเปลี่ยนหลังจากผลิตภัณฑ์รุ่น RTM เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ ทำแน่ใจว่า คุณกำลังใช้ Outlook รุ่นล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Outlook ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2625547 วิธีการติดตั้งการปรับปรุงสามารถใช้ล่าสุดสำหรับ Microsoft Outlook (ภาษาอังกฤษ US เท่านั้น)
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบสากลใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการแฟ้ม แท็บ เลือกตัวเลือก
 2. ในการตัวเลือก Outlook โต้ตอบกล่อง คลิกขั้นสูง
 3. เลื่อนลงมาตามรายการของการตั้งค่า และจากนั้น เลือกตัวเลือกการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหา (ต้องเริ่ม Outlook ใหม่)
 4. คลิก ตกลง
 5. ออกจาก Outlook
 6. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 7. สร้างค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ในตำแหน่งที่ระบุ

  หมายเหตุ ด้วยตนเองสร้างรีจิสทรีคีย์หรือค่าใด ๆ ที่พวกเขาไม่มีอยู่ นอกจากนี้ ถ้ามีคำแนะนำเฉพาะ คีย์รีจิสทรีทั้งหมดจะเหมือนกันสำหรับ Microsoft Office เวอร์ชั่น 32 บิต และ 64 บิต ถ้ามีค่าอยู่แล้ว ให้จดไว้

  คีย์ย่อย: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Outlook\Options\Shutdown
  DWORD: FastShutdownBehavior
  ค่า: 2

  ที่ xx.0 ตัวยึดตำแหน่งหมายถึง14.0ใน Outlook 2010, 15.0ใน Outlook 2013 และ16.0ใน Outlook 2016
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 9. เริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่ และการทบทวนเกิดปัญหาของคุณ
 10. หลังจากที่คุณได้ทำการผลิตซ้ำปัญหา ออกจาก Outlook
 11. หลังจากที่คุณส่งแฟ้มไปยังวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม โดยการปิดใช้งานการบันทึกจากขั้นตอนที่ 3 และ โดยการตั้งค่าFastShutdownBehaviorเป็นค่าเริ่มต้นของ0ยกเว้นว่าคุณได้จดไว้ค่าที่มีอยู่ในขั้นตอนที่ 7

  หมายเหตุ การสร้างแฟ้มบันทึกเป็นในหลายโฟลเดอร์ โฟลเดอร์เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังใช้งานแตกต่างกันไป

  Outlook 2010

  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์% temp %ชื่อแฟ้ม
  ล็อก RPC ของ outlook.Etlวัน-เวลาOLKRPCLOG_
  บันทึกการค้นหาอัตโนมัติolkdisc.log
  ล็อกการซิงโครไนซ์ outlook/SharePointแฟ้ม.htm และ.xml
  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์ %temp%\OlkASชื่อแฟ้ม
  แฟ้มบันทึกที่มีอยู่ของบริการ OOF และคำแนะ นำในการประชุมวัน-เวลา-AS.log
  ป้องกันแฟ้มบันทึกของกฎวัน-เวลา-PB4S.log
  แฟ้มบันทึกข้อความประกอบการวัน-เวลา-UM.log
  แฟ้มการบันทึกการตั้งค่าคอนฟิก Messaging ประกอบการวันและเวลา UMCFG.log
  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์ %temp%\OlkCalLogsชื่อแฟ้ม
  แฟ้มบันทึกปฏิทิน outlookOlkCalLog_date_time.etl
  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์บันทึก %temp%\Outlookชื่อแฟ้ม
  Outlook ล็อก ETW ขั้นสูงOutlook-###.etl
  MailTips ล็อกวัน-เวลา-mailtips.log
  ล็อก OOFวัน-เวลา-oof.log
  แฟ้มบันทึกการขนส่งopmlog.log
  บันทึกส่วนกำหนดค่าของ outlookProf_OUTLOOK_PID_OutlookStart_date_time.txt
  Prof_OUTLOOK_PID_OutlookStart_date_time.txt
  แฟ้มบันทึกของ SMTP.logdate_timeemailaddress-ขาออก-
  แฟ้มบันทึก POP3emailaddress-Incoming-date_time.log
  แฟ้มบันทึก IMAPIMAP -emailaddress-ขาเข้า-date_time.log
  แฟ้มบันทึก HTTP DAVHTTP -emailaddress-date_time.log
  Outlook Hotmail Connector ล็อกไฟล์OLC -emailaddress-date_time.log
  OLC - .logdate_time
  emailaddress.txt
  แฟ้มบันทึกโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันของ outlook.LogวันSharingEngine
  Outlook-Windows Desktop Search ทำดัชนีแฟ้มบันทึกชื่อแฟ้มข้อมูล.log
  แฟ้มบันทึกกระบวนการเรียกใช้ครั้งแรกของ outlookfirstrun.log

  Outlook 2013 และ Outlook 2016

  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์% temp %ชื่อแฟ้ม
  ล็อกการซิงโครไนซ์ outlook/SharePointแฟ้ม.htm และ.xml
  แฟ้มบันทึกใน %temp%\EASLogFilesชื่อแฟ้ม
  บันทึก EAS สำหรับบัญชีผู้ใช้ Hotmailโฟลเดอร์.bin และ.xml
  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์ %temp%\OlkCalLogsชื่อแฟ้ม
  แฟ้มบันทึกปฏิทิน outlookOlkCalLog_date_time .etl
  แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์บันทึก %temp%\Outlookชื่อแฟ้ม
  ล็อก ETW ขั้นสูงOutlook-###.etl
  แฟ้มบันทึกการขนส่งopmlog.log
  บันทึกส่วนกำหนดค่าของ outlookProf_OUTLOOK_PID_xxxxxxxx_date_time.txt

  Prof_OUTLOOK_PID_LoggingStart_date_time.txt
  แฟ้มบันทึกของ SMTP.logdate_timeemailaddress-ขาออก-
  แฟ้มบันทึก POP3emailaddress-Incoming-date_time.log
  แฟ้มบันทึก IMAPIMAP -emailaddress-ขาเข้า -date_time.log
  แฟ้มบันทึกโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันของ outlook.LogวันSharingEngine
  Outlook-Windows Desktop Search ทำดัชนีแฟ้มบันทึกชื่อแฟ้มข้อมูล.log
  แฟ้มบันทึกกระบวนการเรียกใช้ครั้งแรกของ outlookfirstrun.log
  หมายเหตุ คุณสามารถเรียงลำดับตามวันปรับเปลี่ยน เพื่อค้นหาแฟ้มที่ถูกสร้างโดยส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้
หมายเหตุ Through5 ขั้นตอนที่ 1 ข้างต้นตั้งค่าข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้:

คีย์ย่อย: \Outlook\Options\Mailxx.0HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\
DWORD:EnableLogging
ค่า:1
ตัวยึดตำแหน่งxx.0หมายถึง14.0ใน Outlook 2010, 15.0ใน Outlook 2013 และ16.0ใน Outlook 2016

เปิดใช้งานเฉพาะ ขั้นสูงการเข้าสู่ระบบใน Outlook 2013 และ Outlook 2016

ใน Outlook 2013 และ Outlook 2016 คุณสามารถเปิดใช้การบันทึก ETW ขั้นสูง โดยไม่มีการเปิดใช้งานการบันทึกล็อกส่วนกลาง ถ้าคุณใช้การตั้งค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ ล็อกการขนส่งจดหมาย (POP3, SMTP และอื่น ๆ) จะไม่ถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ แถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง Outlook ไม่แสดงข้อความ "การเปิดใช้การเข้าสู่ระบบ" เมื่อต้องการเปิดใช้งานเฉพาะ ขั้นสูงการเข้าสู่ระบบใน Outlook 2013 และ Outlook 2016 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ออกจาก Outlook
 2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. สร้างค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ

  หมายเหตุ ด้วยตนเองสร้างรีจิสทรีคีย์หรือค่าใด ๆ ที่พวกเขาไม่มีอยู่ นอกจากนี้ ถ้ามีคำแนะนำเฉพาะ คีย์รีจิสทรีทั้งหมดจะเหมือนกันสำหรับ Office เวอร์ชั่น 32 บิต และ 64 บิต

  คีย์ย่อย: .0\Outlook\Options\MailxxHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\
  DWORD: EnableETWLogging
  ค่า: 1

  คีย์ย่อย: .0\Outlook\Options\ShutdownxxHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\
  DWORD: FastShutdownBehavior
  ค่า: 2

  หมายเหตุ
  • ถ้าFastShutdownBehaviorแล้ว ทำหมายเหตุของค่า
  • ตัวยึดตำแหน่งxx.0หมายถึง15.0ใน Outlook 2013 และ16.0ใน Outlook 2016

 4. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 5. Start Outlook และทบทวนเกิดปัญหาของคุณ
 6. หลังจากที่คุณได้ทำการผลิตซ้ำปัญหา ออกจาก Outlook
 7. หลังจากที่คุณส่งแฟ้มไปยังวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft คืนการตั้งค่าดั้งเดิมเป็นดังนี้:
  • เปลี่ยนแปลงค่าสำหรับEnableETWLoggingให้เป็น0
  • เปลี่ยนค่าสำหรับFastShutdownBehaviorเป็น0ยกเว้นว่าคุณได้จดไว้ค่าที่มีอยู่สำหรับFastShutdownBehaviorในขั้นตอนที่ 3

กลุ่มผู้ใช้บันทึกประสิทธิภาพการทำงาน

ถ้าแฟ้ม.etl ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตามที่คาดไว้ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของกลุ่มผู้ใช้ล็อกประสิทธิภาพการทำงานบนเวิร์คสเตชัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิกเริ่มคลิกในกล่องเริ่มการค้นหาชนิด compmgmt.mscแล้ว กด ENTER
 2. ขยายเครื่องมือระบบ
 3. ขยายผู้ใช้ท้องถิ่นและกลุ่มและจากนั้น คลิกกลุ่ม
 4. ในรายการของกลุ่ม คลิกขวาที่ผู้ใช้บันทึกประสิทธิภาพการทำงานและจากนั้น คลิกเพิ่มลงในกลุ่ม
 5. ในการทั่วไป แท็บ คลิกเพิ่ม
 6. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือคลิขั้นสูง การค้นหาไดเรกทอรีสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิกตกลง
 8. คลิตกลง อีกครั้งเพื่อปิดการคุณสมบัติผู้ใช้บันทึกประสิทธิภาพ กล่องโต้ตอบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2862843 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/01/2015 05:43:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2862843 KbMtth
คำติชม