ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย Outlook ที่เชื่อมต่อกับอาร์เรย์เป็นเซิร์ฟเวอร์ Client Access ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2863473
  อาการ
  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ไคลเอนต์ SomeMicrosoft Outlook เชื่อมต่อไปยังอาร์เรย์ของเซิร์ฟเวอร์ Client Access โดยใช้ตัวสร้างสมดุลในการโหลดฮาร์ดแวร์ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010
  • เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายใด ๆ หยุดการทำงาน
  ในสถานการณ์สมมตินี้ เธรดทั้งหมดของบริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC (RPCClientAccess.exe) บนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ทั้งหมดในไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่แสดงสถานะค้างอยู่ ในที่สุด เธรดกลายเป็นหมด นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของพวกเขาในไคลเอนต์ Outlook
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากขีดจำกัดสำหรับจำนวนรอเธรดในกระบวนการ RPCClientAccess.exe ไม่ใช่ต่ำเพียงพอ ดังนั้น นั้นใช้เวลานานในการเรียก backthreads จากเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่หยุดการทำงาน
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
  2866475 คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3

  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาลานเซอร์การโหลดฮาร์ดแวร์สำหรับ Exchange Server 2010 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ