บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ที่มีในแฟ้ม Pro.txt

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286463
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
**********************************************************************

หมายเหตุของรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ตัวช่วยสร้างโปรแกรมติดตั้ง Windows XP และเอกสารนี้แนะนำคุณผ่านทางเลือกเหล่านี้ คุณยังเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น คุณควรจะอ่านแฟ้ม Read1st.txt ที่อยู่บนซีดี Windows XP Professional แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการแบ่งล่าช้าที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อเหล่านี้ออกบันทึกย่อและเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ถูกเขียน รวมถึงหมายเหตุ preinstallation สำคัญเพื่อความสำเร็จของการติดตั้ง

เหล่านี้ออกบันทึกอธิบายวิธีการเรียกใช้ Windows XP Setup Wizard และติดตั้ง Windows XP Professional ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

======================================================================
เนื้อหา
======================================================================
ข้อมูลเพิ่มเติม
======================================================================
1.0 ก่อนคุณเริ่มต้น
======================================================================

เมื่อคุณตั้งค่า Windows XP Professional คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ขั้นตอนในเหล่านี้ออกตั๋วช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็น เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการดัง ซึ่งอธิบายไว้ในส่วนที่ตาม ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP ต่อไปนี้:

* ทำให้แน่ใจว่า ที่คอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ

* รับเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เช่นชุดปรับปรุงและไดรเวอร์ใหม่

* การขอรับข้อมูลเครือข่าย

* สำรองแฟ้มปัจจุบันของคุณในกรณีที่คุณต้องการคืนค่าระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ

* ตรวจสอบว่า คุณต้องการปรับรุ่น หรือติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows XP Professional หรือไม่

* ถ้าคุณกำลังติดตั้งสำเนาใหม่ ระบุ และการวางแผนสำหรับตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงคุณอาจต้องการ

1.1 ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์
======================================================================

ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP Professional ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำดังต่อไปนี้:

* 233 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) Pentium หรือสูงกว่าหน่วยประมวลผล (หรือเทียบเท่า)
* 128 เมกะ (MB) ที่แนะนำ (64 เมกะไบต์ RAM น้อยที่สุด กิกะ 4 ไบต์ (GB) ของ RAM มากที่สุด)
* 1.5 GB ของเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
* จอภาพ VGA
* แป้นพิมพ์
* เมาส์ หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้
* ซีดีรอมหรือดีวีดีไดรฟ์

สำหรับการติดตั้งเครือข่าย:

* บัตรอะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากันได้และสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) หรือดู "ความเข้ากันตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้" ในเอกสารนี้

* เข้าร่วมเครือข่ายที่ประกอบด้วยแฟ้มติดตั้ง

1.2 ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ความที่เข้ากันได้
======================================================================

ตัวช่วยสร้างโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และรายงานข้อขัดแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาว่า ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ไม่เข้ากันได้กับ Windows XP Professional ก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของตัวช่วยสร้าง

คุณสามารถดูฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) ที่เว็บไซต์ของ Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

สิ่งสำคัญ: Windows XP Professional สนับสนุนอุปกรณ์การใช้งานเหล่านั้นอยู่ในรายชื่อ HCL เท่ากัน หากฮาร์ดแวร์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ และ Windows XP Professional ที่ร้องขอโปรแกรมควบคุมสำหรับคอมโพเนนต์ เพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมโดยใช้ไดรเวอร์ 16 บิตทำงานอย่างถูกต้องหลังจาก ร้องขอโปรแกรมควบคุม 32 บิตจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์

ในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัพ คุณสามารถใช้ชุดการปรับรุ่นเพื่อทำให้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP Professional ชุดปรับปรุงพร้อมใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

1.3 การขอรับข้อมูลเครือข่าย
======================================================================

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถข้ามส่วนนี้

ก่อนอื่น คุณต้องการตัดสินใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้าร่วมโดเมนหรือ workgroup ถ้าคุณไม่ทราบว่าตัวเลือกใดให้เลือก หรือ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกตัวเลือกของเวิร์กกรุ๊ป(คุณสามารถเสมอร่วมกับโดเมนหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Professional) ถ้าคุณเลือกตัวเลือกโดเมน ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณให้สร้างบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ในโดเมนนั้น หรือการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย กำลังร้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่คุณเริ่มต้นกระบวนการเซ็ตอัพ:

* ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
* ชื่อของ workgroup หรือโดเมน
* TCP/IP address (if your network doesn't have a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server)

To connect to a network during the setup process, you must have thecorrect hardware installed on your computer and be connected by anetwork cable.

1.4 Backing Up Your Files
======================================================================

If you're upgrading from an earlier version of Windows, you shouldback up your current files. You can back up files to a disk, a tapedrive, or another computer on your network.

How you back up your files depends on your current operating system.If your computer is running Microsoft Windows 95 or Windows 98, you might need to install the Windows Backup program. If you're using Windows NT 4.0, Windows Backup is installed by default. You must have a tape drive installed to use the Backup tool in Windows NT.

For more information about installing or using Windows Backup, see Help and Support Services.

1.5 Upgrading vs. Installing a New Copy
======================================================================

After you start the Windows XP Setup Wizard, one of the firstdecisions you have to make is whether to upgrade your currentoperating system or to perform an entirely new installation. Duringthe setup process, you must choose between upgrading or installing anew copy of Windows (a "clean install").

During an upgrade, the Windows XP Setup Wizard replaces existingWindows files but preserves your existing settings and applications.Some applications might not be compatible with Windows XP Professionaland therefore might not function properly after an upgrade. You can upgrade to Windows XP Professional from the followingoperating systems:

* Windows 98 (all versions)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 and later)
* Windows 2000 Professional (including service packs)
* Windows XP Home Edition

If your computer is currently running an unsupported operating system, you must install a new copy. The wizard installs Windows XPProfessional in a new folder. After the installation is complete, you will have to reinstall applications and reset your preferences.
You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy of the following are true:     if any of the following are true:=========================      ==============================You're already using an earlier   Your hard disk is blank. version of Windows that supports upgrading.   - and -               - or - You want to replace your      Your current operating system Windows operating          doesn't support an upgrade to system with Windows XP.       Windows XP. - and -               - or - You want to keep your existing   You already use an operating files and preferences.       system, but you don't want to                   keep your existing files and                  preferences, so that you                  can cleanly install.				

If you want to modify the way the wizard installs Windows XPProfessional, click Advanced Options, and then perform any of the following tasks:

* Change the default location of the setup files.
* Store system files in a folder other than the default folder (\Windows).
* Copy the installation files from the CD to the hard disk.
* Select the partition on which to install Windows XP Professional.

Unless you're an advanced user, you should use the default settings.

======================================================================
2.0 Running Windows XP Setup
======================================================================

The Windows XP Setup Wizard gathers information, including regional settings, names, and passwords. The wizard then copies the appropriatefiles to your hard disk, checks the hardware, and configures your installation. When the installation is complete, you're ready to log on to Windows XP Professional. Note that your computer restartsseveral times during the process.

How you start the Windows XP Setup Wizard depends on whether you're upgrading or installing a new copy of Windows. Determine your installation method, locate the appropriate section in these release notes, and then follow the procedures for your Setup scenario.


>


2.1 If You're Installing a New Copy (Clean Install)
======================================================================

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดดิสก์ที่ว่างเปล่า หรือระบบปฏิบัติการปัจจุบันไม่สนับสนุน คุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ซีดี Windows XP Professional ไดรฟ์ซีดีรอมบางรุ่นใหม่สามารถเริ่มการติดตั้งจากซีดี และเรียกใช้ Windows XP Setup Wizard โดยอัตโนมัติ

>>> เพื่อติดตั้งใหม่ โดยใช้แผ่นซีดี:

1. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ แล้ว ใส่ในซีดี Windows XP Professional ลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ

2. ถ้า Windows โดยอัตโนมัติตรวจพบซีดี คลิกติดตั้ง Windows ตัวช่วยสร้างโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ปรากฏขึ้น

หาก Windows ไม่พบแผ่นซีดี โดยอัตโนมัติคลิก Start และจากนั้น คลิกเรียกใช้ พิมพ์เส้นทางต่อไปนี้ในไฟล์การตั้งค่า การแทนที่จะ ' ถ้าจำเป็น ด้วยตัวอักษรของซีดีรอมไดรฟ์:

d:\setup.exe

3. กด ENTER

4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดของการติดตั้ง เลือกการติดตั้งใหม่ และจากนั้น คลิก'ถัดไป'

5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

>>> เพื่อติดตั้งใหม่ โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย:

1. การใช้ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ สร้างการเชื่อมต่อของคุณไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยแฟ้มติดตั้ง คุณยังสามารถใช้ดิสก์การติดตั้งการ MS-DOS หรือเครือข่ายการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย หากดิสก์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์เครือข่าย

ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณจะสามารถช่วยให้คุณเส้นทางนี้

2. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ Windows 98, Windows Millennium Edition หรือรุ่นก่อนหน้าของ Windows NT ที่คอมมานด์พร้อมต์แล้ว พิมพ์เส้นทางไป setup.exe แฟ้ม

3. กด ENTER

4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
2.2 ถ้าคุณกำลังปรับรุ่น
======================================================================

กระบวนการปรับรุ่นเป็นอย่างง่าย ตัวช่วยสร้างโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ตรวจพบ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม หรือเป็นสร้างรายงานที่แสดงรายการอุปกรณ์ที่ไม่สามารถปรับรุ่น ดังนั้นคุณสามารถให้แน่ใจว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณจะเข้ากันได้กับ Windows XP Professional

>>> การปรับรุ่นจากซีดี:

1. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณ แล้ว ใส่ในซีดี Windows XP Professional ลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ

2. ถ้า Windows โดยอัตโนมัติตรวจพบซีดี กล่องโต้ตอบของซีดี Windows XP Professional ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเริ่มการปรับรุ่นของคุณ คลิกติดตั้ง Windows

หาก Windows ไม่พบแผ่นซีดี โดยอัตโนมัติคลิก Start และจากนั้น คลิกเรียกใช้ จากนั้น พิมพ์เส้นทางไปยังแฟ้มการติดตั้ง การแทนที่มี ' ถ้าจำเป็น ด้วยตัวอักษรของซีดีรอมไดรฟ์:

d:\setup.exe

3. กด ENTER

4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดของการติดตั้ง เลือกการปรับรุ่น และจากนั้น คลิก'ถัดไป'

5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

>>> การปรับรุ่นจากการเชื่อมต่อเครือข่าย:

1. การใช้ระบบปฏิบัติการปัจจุบัน สร้างการเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยแฟ้มติดตั้ง ถ้าคุณมี MS-DOS หรือเครือข่ายดิสก์การติดตั้งที่ประกอบด้วยเครือข่ายซอฟต์แวร์ของไคลเอนต์ คุณสามารถใช้ดิสก์นั้นเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

ผู้ดูแลเครือข่ายของคุณจะสามารถช่วยให้คุณเส้นทางนี้

2. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์เส้นทางไป setup.exe แฟ้ม

3. กด ENTER

4. เลือกอัพเกรด และจากนั้น คลิก'ถัดไป'

5. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
2.3 ของผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
======================================================================

ตัวช่วยสร้างโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ช่วยคุณในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ ถึงแม้ว่ามากของกระบวนการติดตั้งนี้โดยอัตโนมัติ คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูล หรือเลือกการตั้งค่าบนหน้าต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ของคุณ:

* ข้อตกลงที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ถ้าคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขต้องการดำเนินต่อกระบวนการเซ็ตอัพ เลือก ข้าพเจ้ายอมรับข้อความแสดงข้อตกลงนี้

* เลือกตัวเลือกแบบพิเศษ การกำหนดเองใน Windows XP การติดตั้ง ภาษา และสำหรับการเข้าถึงการตั้งค่าสำหรับการติดตั้งใหม่ คุณสามารถตั้งค่า Windows XP ให้ใช้การตั้งค่าภูมิภาคและภาษาต่าง ๆ

* เลือกแฟ้มระบบ Windows XP Professional can automatically convert partitions on your hard disk to NTFS, the recommended file system for Windows XP Professional, or you can choose to keep your existing file systems. If you're upgrading, the wizard uses your current file system.

* Regional Settings. Change the system and user locale settings for different regions and languages.

* Personalize Your Software. Type the full name of the person to whom this copy of Windows XP Professional is licensed and, optionally, the organization.

* Computer Name and Administrator Password. Type a unique computer name that differs from other computer, workgroup, or domain names on your network. The wizard suggests a computer name, but you can change the name.

During the installation, the wizard automatically creates an Administrator account. When you use this account, you have full rights over the computer's settings and can create user accounts on the computer. That is, logging on as an Administrator after you install Windows XP Professional gives you administrative privileges that you need to log on and manage your computer. Type a password for the Administrator account. For security reasons, you should always assign a password to the Administrator account. Take care to remember and protect your password.

* Date and Time Settings. Verify the date and time for your region, select the appropriate time zone, and then select whether you want Windows XP Professional to automatically adjust for daylight saving time.

* Networking Settings. Unless you're an advanced user, select the Typical settings option for your network configuration. To manually configure network clients, services, and protocols, select the Custom settings option.

* Workgroup or Computer Domain. During the setup process, you must choose to join either a workgroup or a domain.

For more information, see "Providing Networking Information" later in this document.

* Network Identification Wizard. If your computer is connected to a network, this wizard prompts you to identify the users who will be using your computer. If you indicate that you're the only user, you're assigned Administrator rights.
2.4 Providing Networking Information
======================================================================

During or after the setup process, you need to join either a workgroupor a domain. If you won't be working on a network, choose to join a workgroup.

2.4.1 Joining a Workgroup
----------------------------------------------------------------------
A workgroup is one or more computers with the same workgroup name (forexample, a "peer-to-peer" network). Any user can join a workgroup by specifying the workgroup name - you don't need special permissions to join a workgroup. You must provide an existing or new workgroup name, or you can use the workgroup name that the Windows XP Setup Wizard suggests.

2.4.2 Joining a Domain
----------------------------------------------------------------------

A computer account identifies your computer to the domain, and the user account identifies you to your computer.

A domain is a collection of computers defined by a network administrator. Unlike joining a workgroup, which you can do yourself, joining a domain requires permission from the network administrator.

To join a domain during the setup process, you must have a computer account in the domain you want to join. If you're upgrading from Windows NT, the Windows XP Setup Wizard uses your existing computer account. Otherwise, you'll be asked to provide a new computer account.

Before you start the Windows XP Setup Wizard, ask your network administrator to create a computer account. Or, if you have the appropriate privileges, you can create the account during the setup process and join the domain. To join a domain during the setup process, you need to provide your user name and password.

Note: If you have difficulty joining a domain during the setup process, join a workgroup instead, and then join the domain after you finish installing Windows XP Professional.

======================================================================
3.0 Customizing Setup Using Unattended Setup Mode
======================================================================

You can customize the installation of Windows XP Professional. By using unattended Setup mode, you can preset information so that you don't have to manually enter it during the setup process.

By using an answer file, network administrators and experienced users can perform a new installation in unattended Setup mode. In unattendedSetup mode, no user intervention is required during the setup process,because the answer file contains all of the information that the Windows XP Setup Wizard requires, including acceptance of the license agreement, computer name, and network adapter. Answer files can help you quickly install Windows XP Professional on more than one computer.

A sample answer file, Unattend.txt, is included in the i386 folder on the Windows XP Professional CD. By using the file as a template, you can create your own answer file to customize the setup process.

======================================================================
4.0 Starting Windows XP Professional
======================================================================

After gathering the required information, the Windows XP Setup Wizard completes the installation. Your computer restarts several times, and then Windows XP Professional prompts you to log on. After you log on,if you have Administrator rights, you can activate your copy ofWindows XP Professional, create user accounts, and reconfigure anysettings that you entered during the setup process.

4.1 Logging on to Windows XP Professional
======================================================================

When you install Windows XP Professional, Setup prompts you to createa user account for yourself and one for each person who regularly usesthe computer, whether in an office or home.

Important: If you have Administrator rights, you can assignpermissions to each user account. For example, you can determinewhether a user may install software, view other users' documents, oroperate network resources such as printers and servers.

4.2 Creating a User Account
======================================================================

Your user account identifies your user name and password, the groupsyou're a member of, which network resources you have access to, andyour personal files and settings. Each person who regularly uses thecomputer should have a user account. The user account is identified bya user name and a password, both of which the user types when loggingon to the computer. You can create individual user accounts afterlogging on to the computer by using an account with Administrator rights.

>>> To create a user account:

1. Log on to the computer as a user with Administrator rights.

2. Click Start, click Control Panel, and then click User Accounts.

3. Click Add.

4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
Pro.txt "Setup instructions for this version of Windows XP"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 286463 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:09:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB286463 KbMtth
คำติชม