ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

อักขระในแบบอักษรแนวตั้งจะแสดงผลไม่ถูกต้องใน Windows 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2868572
อาการ
อักขระบางตัวจะไม่แสดงอย่างถูกต้องถ้าคุณใช้อักษรแนวตั้งเป็นภาษาเอเชียตะวันออก (เช่นภาษาญี่ปุ่นภาษา @MS Mincho) ใน Windows 8 โดยเฉพาะ อักขระได้โดยไม่คาดคิดหมุน 90 องศา

ตัวอย่างเช่น อักขระ Unicode ดังต่อไปนี้มีปัญหานี้
อักขระรหัส
U + 2010
U + 2015
U + 2018
U + 2019
U + 2025
U + 2026
U + 2192
U + 2190
U + 2191
U + 2193
U + 2225
─ ━│┃┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ U + 250 x
┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ U + 251 x
┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ U + 252 x
┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ U + 253 x
╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ U + 254 x
═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ U + 255 x
╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ╭ ╮ ╯U + 256 x
╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿U + 257 x

ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup 2862768 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2862768 Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012 ปรับปรุงค่าสะสม: 2013 สิงหาคม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2868572 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/13/2013 19:15:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

  • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2868572 KbMtth
คำติชม