เชื่อมโยงหลายมิติไม่ได้มีการทำงานในข้อความอีเมล HTML ที่ถูกผสานใน Word 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287004
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณทำผสานเว็บเพจการส่งอีเมใน Microsoft Word 2002 โดยใช้รูปแบบจดหมาย HTML เชื่อมโยงหลายมิติในข้อความอีเมลที่ไม่ทำงาน
การแก้ไข
เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับเซอร์วิสแพ็คใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
307841OFFXP: วิธีการที่รับ XP Service Pack ล่าสุดของ Office
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับการปรับปรุง 2002 Word: 25 เมษายน 2002 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
320441WD2002: การภาพรวมของการปรับปรุง Word 2002: 25 เมษายน 2002
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการผสานเว็บเพจการอีเมลที่ มีทั้งหมดเว็บเนื้อหายัง บันทึกแฟ้มเป็นแบบเก็บถาวรเว็บ (*.mht, *.mhtml)แฟ้ม และเลือกแล้วสิ่งที่แนบมาสำหรับรูปแบบจดหมาย

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มเป็นเก็บถาวรเว็บใน Word 2002 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
  2. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง การเลือกเก็บถาวรเว็บ (*.mht, *.mhtml).
  3. ระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้ม และจากนั้น คลิกบันทึก.
หลังจากที่คุณบันทึกแฟ้มเป็นเก็บถาวรเว็บ ผสานแฟ้มเพื่อที่เป็นสิ่งที่แนบของอีเมล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวอักษรและการส่งจดหมายแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน.
  2. ทำตามขั้นตอนในการตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนเมื่อต้องการผสานกับอีเมล
  3. ในการทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์หน้าในการตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนคลิกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
  4. ในการรูปแบบจดหมายกล่อง การเลือกสิ่งที่แนบมาแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: ต้องเปิด หรือดาวน์โหลดแฟ้มที่แนบมาจากข้อความอีเมลของผู้รับข้อความการ เว็บเพจไม่กลายเป็น เนื้อหาของข้อความ อย่างไรก็ตาม ผู้รับสามารถเปิดแฟ้มในเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer และสามารถใช้การเชื่อมโยงหลายมิติใด ๆ ในเว็บเพจ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

ปัญหานี้ก่อนที่ถูกแก้ไขในปรับปรุง Word 2002: 25 เมษายน 2002
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผสานไปยังอีเมล โดยใช้รูปแบบจดหมาย HTML มีคุณลักษณะใหม่ใน Word 2002 Word รุ่นก่อนหน้าเท่านั้นสามารถส่งรูปแบบข้อความธรรมดาในเวียนของอีเมล

รูปแบบแฟ้มเก็บถาวรเว็บเป็นอีกคุณลักษณะใหม่ที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office XP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บถาวรเว็บ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดเก็บถาวรของเว็บในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานกับอีเมลใน Word 2002 คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดผสานข้อความอีเมลในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน Word 2002 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
288725WD2002: มีอะไรใหม่ใน Word 2002 หรือไม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานกับอีเมลใน Word 2002 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294694WD2002: วิธีการที่ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างข้อความอีเมล
จดหมายเวียน HTML เชื่อมโยงหลายมิติอีเม mailmerge อีเมลลิงค์ stripped outlook ol2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 287004 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:13:20 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbmerge kbofficexpsp2fix kbmt KB287004 KbMtth
คำติชม