เชื่อมโยงกับแหล่งเวิร์กโฟลว์เวิร์กโฟลว์ SharePoint แบบออนไลน์ที่มีการคัดลอก และวางจากวัตถุไซต์ลำดับงานใน SharePoint Designer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2872717
ปัญหา
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำลังใช้ SharePoint Designer 2013 มีเวิร์กโฟลว์ที่ 2010 eithertheSharePoint หรือชนิดแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013 ในส่วน
 • คุณเน้นลำดับงานในส่วนเวิร์กโฟลว์ของไซต์วัตถุและคุณใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + C และ Ctrl + V เพื่อคัดลอก และวางลำดับงาน
 • กระแสงานที่สองในขณะนี้มีอยู่ในตัวเวิร์กโฟลว์ส่วนของวัตถุของไซต์และทั้งสองมีชื่อเดียวกัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเปลี่ยน หรือลบเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ หนึ่งลำดับงานทั้งสองจะเปลี่ยน หรือเอาออก
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ อย่าคัดลอก และวางจากส่วนเวิร์กโฟลว์ของไซต์วัตถุโดยการใช้แป้นพิมพ์ลัดบนลำดับงานใด ๆ ถ้าเวิร์กโฟลว์เวิร์กโฟลว์ Reusableใช้ ribbon เพื่อปรับเปลี่ยนสำเนา &เวิร์กโฟลว์

ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Designer 2013 เวิร์กโฟลว์ และจากนั้น คัดลอก และวางการดำเนินการจากลำดับงานหนึ่งไปยังอีก

ลบลำดับงานมีการเชื่อมโยง

เมื่อต้องการลบลำดับงานที่มีการเชื่อมโยงเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับรุ่นของ SharePoint ที่เหมาะสม
สำหรับเวิร์กโฟลว์ SharePoint 2010
ลบแฟ้ม.xml เพิ่มเติมที่สร้างเวิร์กโฟลว์มีการคัดลอก และวาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เข้าสู่ระบบไปยังไซต์ที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้ SharePoint Designer 2013
 2. คลิกแฟ้มทั้งหมดและจากนั้น คลิกเวิร์กโฟลว์

  หมายเหตุ เวิร์กโฟลว์ส่วนกลางสามารถจะอยู่ใน _catalogs/wfpub
 3. คลิกลำดับงานได้รับผลกระทบในรายการของเวิร์กโฟลว์
 4. แฟ้ม.xml เพิ่มเติมที่มีรูปแบบคล้ายกับเลือก .xml wfconfig_copy (1)แล้ว คลิกลบบน ribbon
หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกแฟ้ม.xml สำหรับเวิร์กโฟลว์ อย่าคลิกชื่อแฟ้มได้เนื่องจากเปิดหน้าการตั้งค่าลำดับงาน
สำหรับเวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013 ในส่วน
 1. สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ว่างเปล่า
 2. คัดลอกเนื้อหาของลำดับงานได้รับผลกระทบ นั้นแล้ว วางเนื้อหาลงในเวิร์กโฟลว์ที่ว่างเปล่า
 3. ลบลำดับงานเดิม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการคัดลอก และวางเนื้อหาของเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Designer 2013 ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในสถานการณ์สมมตินี้ แม้ว่าจะดูเหมือนว่า คุณได้สร้างเวิร์กโฟลว์แยกกันสอง เวิร์กโฟลว์เท่ากันจริง ๆ นั้นไม่สมบูรณ์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแป้นพิมพ์ลัด Ctrl + C และ Ctrl + V จะไม่ได้รับการสนับสนุนในการเวิร์กโฟลว์ส่วนของวัตถุของไซต์ สำหรับเวิร์กโฟลว์ SharePoint ฟังก์ชันนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กโฟลว์สามารถเท่านั้น โดยการใช้ปุ่มปรับเปลี่ยนสำเนา &ใน ribbon SharePoint Designer

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2872717 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/23/2016 20:35:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Office SharePoint Online

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB2872717 KbMtth
คำติชม