ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
lass="shell-header-nav-toggle " ms.cmpgrp="nav">
Cart

ข้อความทั้งหมดจะประทับ ด้วย MRM ถ้ามีการกำหนดค่าการลบแท็กในนโยบายการเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2873477
อาการ
สมมติว่า คุณสร้างนโยบายการเก็บข้อมูลการส่งข้อความบันทึกการจัดการ (MRM) เพื่อลบสินค้าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 การลบแท็กในนโยบายการเก็บข้อมูลอยู่สำหรับจดหมายเสียงเท่านั้น ในสถานการณ์นี้ MRM โดยไม่คาดคิด stamps ข้อความทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงชนิด นอกจากนี้ คุณประสบกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานถ้ามีรายการข้อความในสภาพแวดล้อมมากมาย
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลาสประทับแท็กการลบค่าเริ่มต้นข้อความทั้งหมดที่แท็กระยะอย่างไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าข้อความเหล่านี้ไม่ตรงกับข้อความในแท็กเก็บข้อมูล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2866475 คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MRM ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ