วิธีการค้นหาเรกคอร์ด N ในลำดับสุ่มใน Access 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287682
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู128874.
สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู208855.
สรุป
บทความนี้แสดงวิธีการสลับเร็กคอร์ดในตารางในลำดับสุ่ม คุณยังแสดงวิธีการขอ <n>ระเบียนจากตารางที่สุ่ม (โดยที่ <n>คือ จำนวนของเรกคอร์ดที่คุณต้องการ) คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้แน่ใจว่า เร็กคอร์ดที่จะไม่ถูกทำซ้ำ</n></n>
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการสลับเร็กคอร์ดในตาราง สร้างการสอบถามที่ใช้ในตารางนั้นและเขตข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของ เพิ่มฟิลด์คำนวณขึ้นซึ่งประกอบด้วยRndฟังก์ชัน()กับพารามิเตอร์ที่ตัวแปรของจำนวนเต็มบวก จาก นั้น เรียงลำดับตามฟิลด์การคำนวณนี้ ทุกครั้งที่ให้คุณประเมินแบบสอบถาม เร็กคอร์ดที่จะถูก shuffled

เมื่อต้องการรับ <n>เร็กคอร์ดที่กำหนดที่สุ่ม การ</n>TopValuesคุณสมบัติของแบบสอบถามกับจำนวนของเรกคอร์ดที่คุณต้องการ

กระบวนการRndฟังก์ชัน()ต้องมีอาร์กิวเมนต์ตัวเลขที่จะส่งกลับหมายเลขแบบสุ่ม ถ้าอาร์กิวเมนต์มีค่ามากกว่าศูนย์ หมายเลขสุ่มถัดไปในลำดับที่ถูกส่งกลับ รับการออกได้เนื่องจากลักษณะของ แบบสอบถามเป็นแบบ ถ้าคุณสร้างฟิลด์คำนวณขึ้นกับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขเช่น
Expr1:Rnd(1)				
คำนวณการสอบถามRnd()ฟังก์ชันหนึ่งครั้ง และจากนั้น ทำซ้ำค่าเดียวกันตลอดทั้งชุดระเบียน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการ repetition สร้างฟิลด์คำนวณขึ้นกับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขตัวแปร ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางมีฟิลด์มีรหัสของพนักงาน คุณสามารถใช้นิพจน์ต่อไปนี้เป็นอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขตัวแปร:
Expr1:Rnd([Employee ID])				
ถ้าตารางไม่มีเขตข้อมูลตัวเลข เขียนนิพจน์เช่นเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อคำนวณค่าตัวเลขที่เป็นไปตามฟิลด์อื่น:
Expr1:Rnd(Len([First Name]))				
กระบวนการRndฟังก์ชัน()ละเว้นนิพจน์ แต่ลักษณะตัวแปรของอาร์กิวเมนต์บังคับให้แบบสอบถามการประเมินRndฟังก์ชัน()สำหรับเรกคอร์ดที่ทุก ๆ
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ TopValues คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดtopvaluesในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

OfficeKBHowTo

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 287682 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:22:06 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto kbmt KB287682 KbMtth
คำติชม