ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

บริการที่อยู่ร่วมกับ Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287765
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าการส่งสำเนาจดหมาย Microsoft Mail, NetFolders, Microsoft Fax หรือบริการ Winfax Starter Edition (SE) อยู่ระหว่างการติดตั้ง Microsoft Outlook คุณจะแสดง ด้วยตัวเลือกการเอาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่คุณติดตั้ง Outlook หรือ Microsoft Outlook ถูกปิดใช้งานในการติดตั้ง Microsoft Office XP
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook ไม่สนับสนุนบริการเหล่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงการติดตั้งก่อนหน้านี้ของ Outlook ที่ประกอบด้วยการบริการหรือโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: การส่งสำเนาจดหมาย Microsoft Mail, NetFolders, Microsoft Fax หรือ Winfax Starter Edition (SE), คุณได้รับตัวเลือกต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ:

Microsoft Office XP การติดตั้ง

โปรแกรมติดตั้งตรวจพบว่า คุณมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างในการติดตั้งคุณลักษณะต่อไปนี้:
  • การส่งสำเนาจดหมาย
  • Microsoft Mail
  • โฟลเดอร์สุทธิ
  • Microsoft Fax
  • WinFax Starter Edition (SE)
ลักษณะการทำงานเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Outlook ถ้าคุณทำการปรับรุ่น คุณจะไม่สามารถใช้ คุณต้องการปรับรุ่นไปยัง Outlook ดำเนินต่อหรือไม่ คุณคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่มีในกล่องโต้ตอบนี้

ถ้าคุณเลือกการดำเนินการปรับรุ่นต่อ การบริการจะถูกเอาออก ถ้าคุณเลือกที่ให้บริการ Outlook ถูกทำเครื่องหมายเป็น "ไม่พร้อมใช้งาน" ในการการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ และไม่ได้ติดตั้ง

ol2002 cc:mail microsoft mail netfolders โทรสาร winfax starter edition (ดู) awfax msmail ms ol2003 ol2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ