ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ความเสียหายของดัชนีกลุ่มอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง UPDATE ที่ซับซ้อนพร้อมกับคำแนะนำ NOLOCK กับตารางใน SQL Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2878968
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งUPDATEที่ซับซ้อนพร้อมกับคำแนะนำNOLOCKกับตารางใน Microsoft SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 หรือ SQL Server 2014 อาจเกิดความเสียหายของดัชนีกลุ่ม นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:

วัน>เวลา> spid #ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 8646 : 21 สถานะ: 1
วัน>เวลา> spid #ไม่สามารถค้นหารายการดัชนีในดัชนี ID 3, 2102402659 ของตารางในฐานข้อมูล 'DatabaseName>' ดัชนีที่ระบุหายไป หรือมีปัญหากับการปรับปรุงแผนปัจจุบัน เรียกใช้การ DBCC CHECKDB หรือ DBCC CHECKTABLE ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
วัน>เวลา> spid #ใช้ 'dbghelp.dll' เวอร์ชั่น '4.0.5'
วัน>เวลา> spid # ** ถ่ายโอนเธรด - spid = 0, EC = 0x0000000BD70624C0
วัน>เวลา> spid # *** สแต็คการถ่ายโอนข้อมูลถูกส่งไปยัง Y:\MSSQL\MSSQL10MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0003.txt
Date>Time> spid # * *******************************************************************************
วัน>เวลา> spid # *
วัน>เวลา> spid # * เริ่มการถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อน:
วัน>เวลา> spid # *วัน>เวลา> spid #
วัน>เวลา> spid # *
วัน>เวลา> spid # * CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - ความเสียหายของดัชนี
วัน>เวลา> spid # *

หมายเหตุ
คุณสามารถใช้คำแนะนำNOLOCKกับตารางแหล่งที่มาในคำสั่งได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้คำแนะนำNOLOCKตารางปลายทางในใบแจ้งยอด

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแบบสอบถามการอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อแบบสอบถามอ่านค่าเดียวกันหลายครั้งทำให้คำใบ้NOLOCK
การแก้ไข
ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

ปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2014

ปรับปรุงสะสม 11 สำหรับ SQL Server 2012

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

ปรับปรุงสะสม 13 สำหรับ SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

อัพเดต 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ