.NET Framework 4.5.1 พร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8, Windows RT และ Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2881468
บทนำ
บทความนี้อธิบายการ Microsoft .NET Framework 4.5.1 ซึ่งมีการปรับปรุงการเข้ากันได้ดี ในสถาน Microsoft .NET Framework 4 และ Microsoft .NET Framework 4.5

บนศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ .NET Framework 4.5.1 จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8, Windows RT และ Windows Server 2012 บน Windows Update (WU) และใน Windows Server Update บริการ (WSUS), การ.NET Framework 4.5.1 อยู่เท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2012

บน Windows Update, .NET Framework 4.5.1 สำหรับ Windows Server 2012 จะเสนอให้เป็นการปรับปรุงแนะนำ

หมายเหตุ
  • บน Windows Update,แนะนำ เดอาจถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติบนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้
  • ใน Windows 8 คุณยังสามารถติดตั้งการ Microsoft .NET Framework 4.5.1 โดยการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows 8.1
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ.NET Framework 4.5.1 หรือกึ่งกลางนักพัฒนา.NET Framework แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบล็อก.NET Framework 4.5.1 จากการนำเสนอบน Windows Update คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2721187 วิธีการชั่วคราวบล็อคการติดตั้ง.NET Framework 4.5.1 และชุดภาษาสอดคล้องกัน

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

.NET Framework 4.5.1
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ

.NET framework 4.5.1 Language Packs
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ

.NET Framework 4.5.1 สำหรับ Windows RT
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ เยี่ยมชมฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่กำลังใช้.NET กรอบงานก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2881468 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/05/2016 22:05:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows RT

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbfix kbmt KB2881468 KbMtth
คำติชม