การแก้ไข: "มีไม่มีแท็กเริ่มต้นของ XML เปิด" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการประมวลผลอินสแตนซ์ 834 ใน 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk, BizTalk Server 2010 หรือ R2 2013 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2884209
อาการ
สมมติว่า คุณได้เปิดใช้งานประกันสุขภาพและลง Act (HIPAA) 5010 มาตรฐาน โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานสนับสนุนสำหรับมาตรฐาน HIPAA 5010 ใน 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk. เมื่อคุณพยายามที่จะประมวลผลอินสแตนซ์ 834 กับเค้าร่างจากโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดความล้มเหลวในการดำเนินการขั้นตอนการขายรับ: "รุ่น Microsoft.BizTalk.Edi.DefaultPipelines.EdiReceive, Microsoft.BizTalk.Edi.EdiPipelines = 3.0.1.0 วัฒนธรรม =ปานกลาง PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 " แหล่งที่มา: "EDI disassembler" รับพอร์ต: "" URI: "" เหตุผล: มีไม่มีแท็กเริ่มต้นของ XML เปิด

หมายเหตุ
  • นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Microsoft BizTalk Server 2010 ดูส่วน "การแก้ไข" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
  • ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณทำการประมวลผลอินสแตนซ์เดียวกันกับ schema 834 จากนำออกใช้ในการผลิตการติดตั้ง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแผนการ Errata 834 ของ 5010 และ 5010 ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server ที่สะสมต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน BizTalk Server ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2884209 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/03/2015 04:42:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbbts kbmt KB2884209 KbMtth
คำติชม