ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถแนบชุดของโครงการที่แยกออกจาก TFS 2010 TFS 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2885212
อาการ
หลังจากที่คุณปรับรุ่นฐานข้อมูลการกำหนดค่า Microsoft Visual Studio ทีม Foundation Server (TFS) เมื่อต้องการอัพเดต 2012 TFS 3คุณอาจพบปัญหาหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
  • คุณไม่สามารถแนบชุดของโครงการที่แยกออกจาก TFS 2010 TFS 2012
  • Youcan ตั้งใจคอลเลกชันโครงการที่แยกออกจาก TFS 2012 TFS 2012 อย่างไรก็ตาม สิทธิหรือข้อมูลเฉพาะตัวของคุณอาจสูญ TFS 2012

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • อัพเกรด TFS เพื่อปรับปรุง 3 พร้อมกับคอลเลกชันที่ยังแนบอยู่

    หมายเหตุวิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการแยกคอลเลกชันก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น TFS อัพเดต 3
  • TFS เพื่ออัพเกรดอัพเดต 2012 TFS 4และตั้งใจคอลเลกชันที่ถูกแยกออกไปก่อนหน้านี้แล้ว

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ