กล่องจดหมายระยะไกลจะไม่ย้ายจาก Exchange 2010 ในสถานที่การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์เมื่อย้ายแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2886058
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้
 • คุณกำลังใช้ Office 365
 • คุณสามารถทำการร้องขอการย้ายได้สำหรับกล่องจดหมายระยะไกลจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 ในสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์
 • หลังจากที่คุณดำเนินการคำขอย้าย คอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยนแสดงสถานะของคำขอเป็นทำให้เสร็จสมบูรณ์.
ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่ได้ย้ายกล่องจดหมาย และร้องขอการย้ายไม่อยู่ในรายการบนหน้าการโยกย้ายของศูนย์ดูแล Exchange ใน Exchange แบบออนไลน์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ากล่องจดหมายในสถานที่คุณต้องการย้ายถูกสร้างขึ้นในการแลกเปลี่ยน 2016 หรือ 2013 อัตราแลกเปลี่ยน และคุณมีสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่มีการเรียกใช้ Exchange 2010 ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถย้ายกล่องจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010
โซลูชัน
ดำเนินการคำขอของกล่องจดหมายระยะไกลจากศูนย์ดูแล Exchange ใน Exchange แบบออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบว่า ขั้นตอนการย้ายทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดศูนย์กลางการดูแล Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่
 2. คลิกOffice 365ผู้รับในบานหน้าต่างทางซ้ายคลิก แล้ว คลิ กย้าย
 3. ดูสถานะการย้ายของกล่องจดหมาย คุณควรเห็นค่าต่อไปนี้:
  • แสดงสถานะเป็นSyncingระหว่างกล่องจดหมายย้ายกระบวนการ
  • สถานะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์หลังจากกล่องจดหมายถูกย้ายเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ในเชลล์การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อตรวจสอบสถานะของชุดงานการย้าย:
Get-MigrationBatch –Identity <Batch Name>
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2886058 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/10/2016 10:14:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB2886058 KbMtth
คำติชม