ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

โปรแกรมเล่นจริงไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร์ ISA

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:288734
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2000 เพื่อป้องกันเครือข่าย และคุณกำหนดค่าให้อนุญาตให้เฉพาะโดยใช้ ID ผู้ใช้เข้าสำหรับการร้องขอ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ขาออก Player จริงของเครือข่ายจริงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีใด ๆ เพื่อรับกระแสข้อมูลเสียง หรือวิดีโอ โปรแกรมเล่นจริงพยายามเชื่อมต่อ แต่ไม่สามารถ และแสดงเฉพาะ สถานะของ "เชื่อมต่อ" ในแถบสถานะ นอกจากนี้คุณอาจพบลักษณะการทำงานกับไคลเอนต์ที่ไม่ได้ใช้พร็อกซีของเว็บสำหรับการร้องขอ HTTP ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมเล่นจริงใช้ HTTP ก่อนการรวบรวมข้อมูลช่องสัญญาณและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่คุณจะได้รับกระแสข้อมูลสื่อ จากนั้นใช้ RTSP, PNA หรือ HTTP สำหรับกระแสข้อมูลสื่อ โดยทั่วไป การแก้ไขปัญหานี้ คุณจะกำหนดโปรแกรมเล่นจริงเพื่อใช้พร็อกซี HTTP และระบุอยู่ IP ภายในของ ISA Server เช่นเดียวกับพอร์ตเริ่มต้นของ 8080 ในการตั้งค่าพร็อกซีของโปรแกรมเล่นจริง (เพื่อค้นหาการตั้งค่าพร็อกซีเหล่านี้ ในการมุมมองเมนู คลิกกำหนดลักษณะแล้ว คลิกการProxyแท็บ) อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่ตลอดเวลาทำงาน

ถ้าโปรแกรมเล่นจริงจริงใช้พร็อกซีของเว็บ ตามที่คุณได้กำหนดค่า การร้องขอจะไปโดยตรงกับบริการพร็อกซีของเว็บ จะคาดว่าพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้อง และจากนั้นใช้หนึ่งวิธีการพร้อมใช้งานการดำเนินการการรับรองความถูกต้อง

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแม้แต่ คุณกำหนดค่า 8.0 จริงของโปรแกรมเล่นใช้พร็อกซี HTTP ภายใต้การตั้งค่าพร็อกซีคุณไม่ได้เสมอใช้พร็อกซีของเว็บเมื่อเชื่อมต่อแท้จริงโปรแกรมเล่นเว็บไซต์สำหรับช่องสัญญาณการปรับปรุงข้อมูล เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การร้องขอ HTTP โดยตรงถูกดัก โดยตัวกรองแอพลิเคชัน HTTP และส่งผ่านไปบนพร็อกซีของเว็บเซอร์วิส เมื่อพร็อกซีของเว็บได้รับการร้องขอจากตัวกรองแอพลิเคชัน HTTP นั้นเท่านั้นได้ถ้าไม่ระบุชื่อเข้าถึง ("ใด ๆ ขอ") การ HTTP จะได้รับอนุญาตในกฎการ ถ้ามีกฎเช่นไม่มี ถูกปฏิเสธการร้องขอ

เมื่อการร้องขอถูกดัก โดยตัวกรองแอพลิเคชัน ซึ่งถูกจัดให้เหมือนกับการร้องขอ S NAT และส่งผ่านไปยังพร็อกซีของเว็บเซอร์วิส ไม่มีการรับรองความถูกต้อง accompanying และหมายความว่าไม่มีที่ transparently รับรองความถูกต้องผู้ใช้ โดยการออกแบบ ISA Server ไม่สนับสนุนกฎการควบคุมโดยใช้ ID ผู้ใช้เข้าถึงสำหรับ S NAT เนื่องจากไม่สามารถ technically เฉพาะ การควบคุมโดยใช้การตั้งค่าไคลเอนต์เข้าเป็นไปได้

นอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์บนไคลเอนต์ และไคลเอนต์ไฟร์วอลล์สำเร็จ authenticates ด้วย ISA Server เมื่อเกิดการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้จะไม่ผ่านจากบริการไฟร์วอลล์กับพร็อกซีของเว็บเซอร์วิส

การแก้ปัญหา

คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

วิธีที่ 1:

สร้างการตั้งค่าไคลเอนต์ใช้โพรโทคอลกฎ (หรือไซต์และเนื้อหากฎถ้าเกี่ยวข้อง) เพื่อให้ HTTP สำหรับเครื่องไคลเอนต์ที่กำลังใช้โปรแกรมเล่นจริง นี่ nullifies การพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐาน ID ผู้ใช้สำหรับการร้องขอที่มาจาก ip แอดเดรสที่เชื่อมโยงไปยังไคลเอนต์ชุดที่คุณใช้

วิธีที่ 2

ในตัวจัดการ ISA:

ให้ไป "แอพลิเคชันกรอง" ภายใต้คอนเทนเนอร์ของ "ส่วนขยาย" แล้วเลือก Filter.On ตัวเปลี่ยนเส้นทาง HTTP ที่แท็บอ็อพชันที่เลือกนั้นส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ร้องขอวิทยุปุ่ม และเลือกปุ่ม'ตกลง'บนไคลเอนต์:

การติดตั้งไคลเอนต์ไฟร์วอลล์ ISA จาก 8. Server.Open โปรแกรมเล่นที่แท้จริงเลือกกำหนดลักษณะจาก menu.On View "Proxy" แท็บเลือกเท่านั้นไม่มีพร็อกซี HTTPปุ่มวิทยุและเลือกตกลง.

หมายเหตุ:ในบางกรณี คุณยังอาจต้องระบุไม่มีพร็อกซีสำหรับ PNA และ RTSPผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
realplayer

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 288734 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:30:28 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbenv kbfirewall kbmt KB288734 KbMtth