บริการ VMMService ล้มเหลวหลังจากที่คุณเพิ่มคลัสเตอร์มี ESX หรือ ESXi

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2889979
อาการ
หลังจากที่คุณเพิ่มคลัสเตอร์มี ESX หรือ ESXi กับ Microsoft System Center 2012 เครื่องเสมือน Manager (VMM), บริการ VMMService ล้มเหลว นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง VMM:

System.NullReferenceException: ไม่ได้ตั้งค่าอินสแตนซ์ของวัตถุการอ้างอิงวัตถุ

และคุณได้รับ messagein ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ที่สอดคล้องกันบนเซิร์ฟเวอร์ VMM บันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

กลุ่มข้อบกพร่อง พิมพ์ 0
ชื่อเหตุการณ์: VMM20
ตอบ: ไม่มีให้บริการ
Cab Id: 0

ลายเซ็นของปัญหา:
P1: vmmservice
P2: 3.1.6011.0
P3: VMWareImplementation
P4: 3.1.6011.0
P5: M.C.V.VmwVMService.PopulateDistributedNetworkingData
P6: System.NullReferenceException
P7: 2452

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สอดคล้องกันในฐานข้อมูล vCenter VMware ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิด thereare พอร์ตในสวิตช์แบบกระจายที่ toVMs การเชื่อมต่อที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล vCenter ขึ้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล vCenter พอร์ต คุณสามารถทำเช่นนี้ได้จากคอนโซล VMware vSphere ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดคอนโซล vSphere และจากนั้น เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ vCenter
  2. ในเซิร์ฟเวอร์ vCenter คลิกสินค้าคงคลังและจากนั้น คลิกเครือข่าย
  3. เลือกสวิตช์แบบกระจาย
  4. บนแท็บพอร์ตคลิกสถานะพอร์ตตรวจสอบการเริ่มต้นการกระทำนี้ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล vCenter พอร์ต


ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้มีการจัดกำหนดการเพื่อ inUpdate befixed 4 สะสมสำหรับ System Center 2012 เครื่องเสมือน Manager Service Pack 1

กองซ้อนของข้อผิดพลาดนี้สามารถพบได้ในแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง VMM:

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.at Microsoft.Carmine.VMWareImplementation.VmwVMService.PopulateDistributedNetworkingData()at Microsoft.Carmine.VMWareImplementation.VmwVMService.RefreshService(Boolean hardRefresh)at Microsoft.Carmine.VMWareImplementation.VmwVMService..ctor(WSManConnectionParameters connParams, VimServiceConnection service)at Microsoft.Carmine.VSImplementation.VirtualizationFactory.GetVMService(WSManConnectionParameters connParams, HostWSManGetter wsmanCache)at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostAndVMs(VMRefresherType refresherType, Guid vmObjectId, VM tempVm)at Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VmLightRefresher.RefreshData(HostReference hostRef)at Microsoft.VirtualManager.Engine.RefreshDriver`1.RefreshThreadFunction(Object obj)-2147467261 
เพิ่มล้มเหลวบริการ VMM 2012 SP1, VMM 2012, ESX, ESXi

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2889979 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/25/2013 04:47:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager

  • kbmt KB2889979 KbMtth
คำติชม