ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�ป็นส่วนตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
 • เครื่องหมายการค้า
 • © 2016 Microsoft
 • ="toggle-shell-icon-cart" class="shell-icon-cart"> Cart
  Cart

  ข้อยกเว้น SQL บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 หลังจากการกู้คืน

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2890472
  อาการ
  หลังจากการกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ Microsoft System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1) จากสำเนาสำรองของฐานข้อมูลที่ได้มีการติดตั้งการปรับปรุงสะสม เซิร์ฟเวอร์ของไซต์ยังคงอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม Rcmctrl.log:

  ข้อผิดพลาด: ได้รับ SQL เว้นที่ไม่สามารถ พิมพ์ข้อมูล และจัดใหม่อีกครั้ง นี้จะถูกลองใช้ใหม่ในรอบถัดไป

  ข้อผิดพลาด: ข้อความแสดงข้อยกเว้น: [กระบวนงานหรือฟังก์ชัน 'spGetChangeTrackingMinValidVersion' คาดว่าพารามิเตอร์ '@PublicationMinValidVer' ซึ่งระบุ]

  STATMSG: ID = 7832 SEV = E LEV =แหล่ง M = "SMS เซิร์ฟเวอร์" COMP = "SMS_REPLICATION_CONFIGURATION_MONITOR" ... ISTR0="System.Data.SqlClient.SqlException: กระบวนงานหรือฟังก์ชัน 'spGetChangeTrackingMinValidVersion' พารามิเตอร์ '@PublicationMinValidVer' ซึ่งไม่ได้รับการจัดหาที่คาดหวัง ~ ~ ที่ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakCon บูลีน"...
  ไม่สามารถเรียกการตั้งค่าคอนฟิกของ RCM ข้อผิดพลาด = 0x80131904 ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ติดตั้งปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ หรือ ติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ก่อนที่จะกู้คืน

  หมายเหตุถ้าเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ที่กู้คืนจากฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถใช้กับการปรับปรุงสะสมก่อนที่ไซต์จะเข้าสู่สถานะที่ใช้งานอยู่
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับการจัดการการตั้งค่าตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 อัพเดต.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืน การสำรองและการกู้คืนในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง การปรับปรุงหลังจากกู้คืน ดู ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสมในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก.

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ