HOW TO: ขยายพาร์ติชันการเริ่มระบบในระหว่างการปรับรุ่น 2000 ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:289876
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการขยายพาร์ติชันระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในระหว่างการปรับรุ่นเป็น Windows 2000คุณสามารถขยายพาร์ติชันระบบปฏิบัติการของคุณที่มีอยู่เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 95, Windows 98 และ Windows NT แต่พาร์ติชันที่แก้ไขสามารถใช้เฉพาะเนื้อที่ว่างที่อยู่ติดกับพาร์ติชันที่จะถูกขยาย และพาร์ติชันต้องถูกแปลงให้เป็นระบบแฟ้ม NTFS ขั้นตอนนี้สามารถยังช่วยให้คุณสามารถขยายติชันสำหรับเริ่มระบบ Windows 2000 ของคุณที่มีอยู่ โดยใช้การซ่อมแซม/การปรับรุ่นในตำแหน่งตัวเลือก

หมายเหตุ:: ไม่มีสถานการณ์เมื่อไม่มีขยายพาร์ติชัน (โปรดดู "สถานการณ์เมื่อในพาร์ติชันไม่สามารถขยาย" ส่วนต่อไปนี้ในบทความนี้)

หมายเหตุ:: นั้นขอแนะนำว่า คุณต้องทำการสำรองข้อมูลตรวจสอบเต็มของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก่อนที่คุณ commence ขยายของพาร์ติชัน

back to the top

ขยายพาร์ติชันระบบปฏิบัติการ

กระบวนการขยายพาร์ติชันระบบปฏิบัติการ:
 1. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่จะปรับรุ่น
 2. เริ่มการปรับรุ่นเป็น Windows 2000
 3. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ปรับรุ่นระบบไฟล์เป็น NTFS คลิกใช่.

  หมายเหตุ:: เมื่อคุณคลิกใช่ปรับรุ่นเฉพาะพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบแบบ NTFS ถ้าคุณไม่ได้คลิกใช่คุณยังคงสามารถทำการปรับรุ่นเป็น NTFS โดยการป้อนด้วยตนเอง " File System = ConvertNTFS " รายการภายใต้[ข้อมูล] ส่วนในแฟ้ม Winnt.sif อย่างไรก็ตาม คุณต้องสร้างรายการนี้ก่อนที่คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และดำเนินการกับกระบวนการปรับรุ่น ถ้าคุณไม่ปรับรุ่นไดรฟ์ของคุณเป็น NTFS คุณไม่ได้ป้องกันจากการดำเนินการปรับรุ่นเป็น Windows 2000 แต่ขั้นตอนการขยายพาร์ติชันไม่สำเร็จ
 4. หลังจากกระบวนการคัดลอกแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถถูกเริ่มต้นใหม่ อย่างไรก็ตาม คลิกอย่ารี.
 5. การค้นหาแฟ้ม Winnt.sif ในโฟลเดอร์ C:\$win_nt$.~bt และเปิด โดยใช้ Microsoft Windows Notepad คุณอาจต้องการให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถดูแฟ้มที่ซ่อนไว้
 6. ในการค้นหาแบบอัตโนมัติ] ส่วน เมื่อต้องการใช้เนื้อที่ว่างที่เหลือ ทำให้รายการต่อไปนี้:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition =% 1

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณตั้งค่านี้เมื่อต้องการ1คุณสามารถใช้เนื้อที่ว่างทั้งหมดได้ เมื่อต้องการใช้เฉพาะบางส่วนของเนื้อที่ว่าง รายการต้องประกอบด้วยจำนวนเมกะไบต์ที่คุณต้องการเพิ่มพาร์ติชันที่มีอยู่ ถ้าคุณมีพาร์ติชัน 2 กิกะไบต์กับ 1.5 GB ของเนื้อที่ว่างในขณะนี้ และคุณต้องการเพิ่มขนาดของพาร์ติชันโดย 1 GB คุณต้องป้อนค่า1024ไม่3,070. ถ้าคุณกำหนดค่าที่ไม่มีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอ กระบวนการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ขยายของพาร์ติชันไม่เกิดขึ้น
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และกระบวนการปรับรุ่นให้ดำเนินการเปิดใช้งาน
back to the top

การแก้ไขปัญหา: สถานการณ์เมื่อพาร์ติชันไม่สามารถขยาย

 • ไม่สามารถขยายพาร์ติชันที่เป็น FAT หรือ FAT32 สำหรับการขยายไดรฟ์ข้อมูล FAT หรือ FAT32 ไปสำเร็จ ปริมาณต้องก่อนถูกแปลงเป็น NTFS โดยการดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ในพาร์ติ "ขยายในระบบปฏิบัติการชัน" ส่วนด้านบน
 • จะไม่มีขยายพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์การมิเรอร์ คุณต้องแบ่งมิเรอร์ได้ก่อนที่คุณใช้ตัวเลือกการซ่อมแซม/ปรับรุ่นแบบแทนที่ใน
 • ต้องเป็นดิสก์พื้นฐาน แบบไดนามิกไม่
 • ขยายพาร์ติชันที่ไม่สามารถใช้เนื้อที่ว่างที่แยกจากพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบด้วยการพาร์ติชันอื่น พื้นที่นี้มีเนื้อที่ว่างที่อยู่ในพาร์ติชันเสริมที่อยู่ติดกับพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบ
 • กระบวนการปรับรุ่นต้องใช้เนื้อที่ว่างบนพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบ 650 MB สำหรับแฟ้มชั่วคราว เนื่องจากขยายพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบหลังจากที่สำเนาแฟ้มเสร็จสมบูรณ์แล้ว วิธีการนี้ไม่สามารถข้ามข้อจำกัดที่พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับกระบวนการปรับรุ่นเพื่อเริ่มต้น
 • กระบวนการExtendOemPartitionตัวเลือกขยายพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบเท่านั้น
 • ถ้าคุณตั้งค่าขนาดไม่ถูกต้องสำหรับการขยายพาร์ติชันที่มีขนาดที่ใส่เป็นเมกะไบต์ และขนาดปัจจุบันของพาร์ติชันที่เพิ่มเข้าด้วยกันมากเกินกว่าเนื้อที่ว่างที่พร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
250297วิธีการติดตั้ง Windows 2000 หรือปรับรุ่นจาก Windows 95, 98
back to the top
ขยาย windir ยืดขยายไดรฟ์ข้อมูล winnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 289876 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 04:03:16 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbupgrade w2000upgrade kbmt KB289876 KbMtth
คำติชม