ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: คุณพบความล้มเหลวของแบบสอบถามเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ใน SSAS 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2901479
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามบางนิพจน์หลายมิติ (MDX) ที่ประกอบด้วยหนึ่ง หรือหลายชุดที่มีชื่อ และใช้เป็น functionin Crossjoin Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS 2008), คุณ mayexperience แบบสอบถามไม่ถ้าคุณทำเครื่องหมาย Msmdsrv.log รายการที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจมีอยู่:
ข้อความ: (แหล่งข้อมูล: \\ ? \\msmdsrv.logชนิด: 3 ประเภท: 256 รหัสเหตุการณ์: 0xC1000016)

ผิดพลาดที่สอดคล้องกันใน NT แอพลิเคชันล็อกเหตุการณ์:

ข้อผิดพลาด<Time>MSOLAP22 (256) "คำอธิบายสำหรับ 22 ID เหตุการณ์จากแหล่ง<AnalysisServerName>ไม่พบ ส่วนประกอบที่ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่ได้ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดตั้งเสียหาย คุณสามารถติดตั้ง หรือซ่อมแซมคอมโพเนนต์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่

ถ้าเหตุการณ์ถูกสร้างบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แสดงข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกพร้อมกับเหตุการณ์

ข้อมูลต่อไปนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์:

ข้อผิดพลาดภายใน: มีข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น</AnalysisServerName></Time>

การแก้ไข
ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

อัพเดต 14 สำหรับ SQL Server 2008 SP3

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ