หรือ MSDE 2000 ที่ได้ปรับรุ่นไป SP3 ค้น

ถ้าคุณมีอินสแตนซ์ที่ยังไม่ได้รับการปรับรุ่น SP3 อย่างไรก็ตาม คุณควรเสมอปรับรุ่นอินสแตนซ์เหล่านั้นโดยตรงเพื่อค้นแทน SP3 ถ้าคุณมีสำเนาของแฟ้มดาวน์โหลด SP3 ที่คุณได้วางแผนที่จะใช้สำหรับการปรับรุ่นในอนาคต คุณควรลบสำเนาเหล่านั้น และใช้ค้นดาวน์โหลดแฟ้มหรือซีดีรอมค้นแทน

โปรแกรมประยุกต์ที่กระจาย และติดตั้ง MSDE 2000 ควรติดตั้งค้นแทน SP3 ในขณะที่คุณสามารถใช้ค้นกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 SP3 หรือ MSDE 2000 SP3 วิธีการดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลเพียงเล็กน้อยบนอินสแตนซ์เหล่านั้น

วิธีการขอรับ

Service Pack 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL 3a (ค้น) จะพร้อมใช้งานในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ดาวน์โหลดhttp://www.microsoft.com/sql/prodinfo/previousversions/sp3.mspx

แก้ไขรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306908 รายการของบักแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server 2000

Readme

คลิกที่นี่เพื่อดู Readme ค้น SQL Server 2000

ภาคผนวก Readme

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816502 ส่วนเพิ่มเติมของ Readme.htm 3a Service Pack 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

SQL Server 2000 Service Pack ที่ 3

วันที่เผยแพร่: 17 มกราคม 2003

วิธีการขอรับ

SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) จะไม่พร้อมใช้งาน โปรดติดตั้งค้นแทน

แก้ไขรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306908 รายการของบักแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server 2000

Readme

ถ้าคุณได้ติดตั้ง SP3 โปรดดู Readme ในแพคเกจการดาวน์โหลดของคุณ

ภาคผนวก Readme

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
330022 ส่วนเพิ่มเติมของ Readme.htm 3 การ Service Pack 2000 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

SQL Server 2000 Service Pack ที่ 2

วันที่เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2001

แก้ไขรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306908 รายการของบักแก้ไข โดยเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server 2000

Readme

889552 คำอธิบายของ Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2000:9 พฤศจิกายน 2001

SQL Server 2000 Service Pack ที่ 1

วันที่วางจำหน่าย: 12 มิถุนายน 2001

วิธีการขอรับ

SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) ไม่สามารถใช้งาน

แก้ไขรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดย SQL Server 2000 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290212 รายการของบักถาวรใน SQL Server 2000 Service Pack 1 (1 2)
300538 รายการของบักถาวรใน SQL Server 2000 Service Pack 1 (2 2)

Readme

889553 คำอธิบายของ Service Pack 1 สำหรับ SQL Server 2000: 30 พฤษภาคม 2001

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความฐานความรู้ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft อื่น ๆ หรือนี้หรือไม่ หมายเหตุที่ปล่อยให้เรา SQLKB@Microsoft.com.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
321185 วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ
ถ้าทรัพยากรที่อยู่ในส่วนนี้ไม่สามารถช่วย คุณแก้ปัญหา หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในกล่องค้นหาถัดไป

หมายเหตุ ถ้าจะแก้ปัญหา แต่เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ต่อไป ดังนั้น คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือคุณอาจต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
kbGetSQLServ2000sp1 kbGetSQLServ2000sp2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290211 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/15/2015 09:14:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • kbsqlsetup kbresolve kbfix kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB290211 KbMtth
คำติชม