ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
Cart
Cart

ข้อผิดพลาด Stop 0x109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION บนเครื่องเสมือน VMWare

อาการ

บนเครื่องเสมือน Windows Server ที่ใช้ VMWare ESXi 5.0.x คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด Stop "CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION" ซึ่งขึ้นต้นดังนี้:

รหัสการตรวจสอบจุดบกพร่อง 00000109
อาร์กิวเมนต์ a3a01f58`92797517 b3b72bde`e4f976b6 00000000`c0000103 00000000`00000007

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบตรวจพบการปรับเปลี่ยน Critical MSR จากนั้นก็หยุดทำงาน
การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ VMWare ต่อไปนี้:

Windows 8.1/Windows Server 2012 เครื่องเสมือนล้มเหลวพร้อมแสดงหน้าจอสีน้ำเงินและรายงานข้อผิดพลาด ดังนี้ CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION (2060019)

ซึ่งเป็นปัญหาที่ทราบแล้วว่ามีผลต่อ ESXi 5.0.x สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ VMWare

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สร้างมาสก์สำหรับ CPUID เครื่องเสมือนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ปิดเครื่องเสมือน
  2. คลิกขวาที่เครื่องเสมือน จากนั้นคลิก แก้ไขการตั้งค่า
  3. คลิกแท็บ ตัวเลือก
  4. ภายใต้ ขั้นสูง คลิก มาสก์ CPUID
  5. คลิก ขั้นสูง
  6. ในคอลัมน์ ลงทะเบียน ให้ค้นหา edxregister ใน ระดับ 80000001
  7. ในช่อง ค่า ให้ป้อนสตริงต่อไปนี้โดยให้ตรงกันทุกประการ

    ----:0---:----:----:----:----:----:----
  8. คลิก ตกลง สองครั้ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ