ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>สนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คุณไม่สามารถส่งต่อการร้องขอประชุมภายนอกในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2902929
อาการ
เมื่อผู้ใช้กล่องจดหมาย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft พยายามที่จะส่งต่อการเรียกประชุม ที่มาจากการที่ผู้ส่งภายนอก Appdisplays เว็บ Outlook ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ และผู้ใช้ไม่สามารถส่งต่อการประชุม:
ข้อผิดพลาด: คุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการส่งข้อความจากกล่องจดหมายนี้

ถ้าผู้ใช้ที่ส่งการร้องขอการประชุม โดยใช้ Microsoft Outlook ผู้ใช้ได้รับรายงานไม่สำเร็จ (NDR) ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่งของข้อความนี้ โปรดลองส่งข้อความอีกครั้งในภายหลัง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบSendAsพบข้อยกเว้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุงแบบสะสมต่อไปนี้:
2892464 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ Exchange Server 2013

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ