ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

OFFXP: ตั้งค่าอาจลบต้นรุ่นของ Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290366
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู210391.
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่า Microsoft Office XP, Office รุ่นก่อนหน้าของคุณอาจถูกเอาออก และคุณอาจไม่ได้รับข้อความที่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจเห็นข้อความต่อไปนี้ในการเลือกชนิดของการติดตั้งที่คุณต้องการกล่องโต้ตอบ:
ปรับรุ่นเดี๋ยวนี้

upgrades ติดตั้ง Microsoft Office ของคุณ การตั้งค่าจะเอารุ่นก่อนหน้าของคุณ และติดตั้งรุ่นที่ใหม่ที่ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าปัจจุบันของคุณ
สาเหตุ
Office รุ่นก่อนหน้าของคุณโดยอัตโนมัติถูกลบออกหากคุณคลิกปรับรุ่นเดี๋ยวนี้ในการเลือกชนิดของการติดตั้งที่คุณต้องการกล่องโต้ตอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณคลิกกำหนดเอง,โดยทั่วไปหรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ในการเลือกชนิดของการติดตั้งที่คุณต้องการกล่องโต้ตอบ คุณจะกระทั่งดูเอาโปรแกรมประยุกต์ Office รุ่นก่อนหน้านี้กล่องโต้ตอบ ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
 • เอารุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 • เก็บรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 • เอาเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้
นอกจากนี้ยัง แต่ละโปรแกรมจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้จะแสดงรายการในกล่องโต้ตอบนี้ โดยกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อโปรแกรม

โปรแกรมติดตั้ง Office ตรวจพบรุ่นต่อไปนี้ของโปรแกรม Office สำหรับการเอาออกเมื่อคุณกำลังปรับรุ่น Office XP
  Programs    Version  --------------------------------------  Access     2000, 97, 95, 2.0  Excel     2000, 97, 95, 5.0  FrontPage   2000, 98, 97, 1.0  Outlook    2000, 98, 97  PowerPoint   2000, 97, 95, 4.0  Publisher   2000, 98, 97, 3.0, 2.0  Word      2000, 97, 95, 6.0				
หมายเหตุ:: แม้ว่า Microsoft ไม่แนะนำการกำหนดค่านี้ คุณจะสามารถติดตั้ง และใช้มากกว่าหนึ่งรุ่นของ Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้ง และใช้ Office XP และ Office 2000 บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ qualifying คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
210437OFF2000: ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติสำหรับการปรับรุ่นของ Microsoft Office

วิธีการลบต้นรุ่นของ Office

เมื่อคุณติดตั้ง Office เซ็ตอัพการตรวจสอบเพื่อดูว่า มีการติดตั้งคอมโพเนนต์ใด ๆ จาก Office รุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากโปรแกรมติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้ก่อนที่ตรวจหา และคุณเลือกอ็อพชันใดก็ได้ยกเว้นปรับรุ่นเดี๋ยวนี้ในการเลือกชนิดของการติดตั้งที่คุณต้องการกล่องโต้ตอบ แสดงการตั้งค่านี้เอาโปรแกรมประยุกต์ Office รุ่นก่อนหน้านี้กล่องโต้ตอบ

ถ้าคุณเลือกเอารุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดการเซ็ตอัพเอาโปรแกรมที่ถูกทำเป็นรายการที่มีการติดตั้งจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้มที่ไม่จำเป็น

คุณสามารถเลือกที่จะลบโปรแกรมจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้ ด้วยการเลือกเอาเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้และจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อโปรแกรม

ถ้าคุณลบคอมโพเนนต์ของ Office ที่เก่ากว่า โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้คอมโพเนนต์เหล่านี้รุ่นเก่าอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการติดตั้ง Office XP แต่ก่อนหน้านี้ คุณพัฒนาโปรแกรมที่กำหนดเองที่ทำงานเฉพาะในการเข้าถึง 7.0 เมื่อต้องการใช้โปรแกรมที่กำหนดเอง Access 7.0 ต้องพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณติดตั้ง Office XP ดังนั้น คุณควรทำการติดตั้ง Office XP เลือกกำหนดเองเอาเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากMicrosoft Access(และโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณต้องการเก็บ)

วิธีการปรับปรุงให้เป็นส่วนประกอบต้น

ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า Office XP และเก็บโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

วิธีที่ 1: เลือก "เก็บรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด"

 1. เรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่า Microsoft Office XP และจากนั้น เลือกกำหนดเอง,โดยทั่วไปหรือทำให้เสร็จสมบูรณ์.
 2. ในการเอาโปรแกรมประยุกต์ Office รุ่นก่อนหน้านี้กล่องโต้ตอบ เลือกเก็บรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด
เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรม Office รุ่นเก่าจะพร้อมใช้งาน

วิธีที่ 2: เลือก "การเอาออกเท่านั้นที่โปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้"

กระบวนการเก็บรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดตัวเลือกไม่พร้อมใช้งานถ้ารุ่นของ Outlook ได้มีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณพยายามติดตั้ง Outlook 2002 นี่คือการได้เนื่องจาก Outlook รุ่นเดียวเท่านั้นที่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกเอาเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้แล้ว ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโปรแกรมรุ่น Office รุ่นก่อนหน้านี้ที่คุณต้องการเก็บไว้

วิธีการติดตั้งรุ่นต้นของ Office หลังจากที่คุณติดตั้ง Office XP

ถ้าคุณเอา Office รุ่นก่อนหน้านี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ถอนการติดตั้ง Office XP
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับแต่ละโปรแกรมที่เก่ากว่า และการติดตั้งใหม่ดังกล่าว เริ่มการทำงานกับรุ่นเก่าที่สุดเป็นอันดับแรก และดำเนินต่อไปเป็นรุ่นที่ใหม่ล่าสุด
 3. ตรวจสอบว่า โปรแกรมเก่าทำงานอย่างถูกต้อง
 4. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Microsoft Office XP อีกครั้ง และจากนั้น เลือกกำหนดเอง,โดยทั่วไปหรือทำให้เสร็จสมบูรณ์.
 5. ในการเอาโปรแกรมประยุกต์ Office รุ่นก่อนหน้านี้กล่องโต้ตอบ เลือกเก็บรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด
หลังจากที่คุณได้ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ โปรแกรมรุ่นเก่าและโปรแกรม Microsoft Office XP จะพร้อมใช้งาน

วิธีการเอาโปรแกรม Office ต้นออกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office XP

เมื่อต้องการเอาโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้านี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Office XP เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งสำหรับแต่ละโปรแกรมที่เก่ากว่า และจากนั้น คลิกเอาออกทั้งหมด.หรือ

 • ใช้ตัวช่วยสร้างการเอาออก Microsoft Office เพื่อที่ลบคอมโพเนนต์ที่เก่ากว่า ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::

  1. คลิกสองครั้งOffcln.exeในโฟลเดอร์ \Files\Pfiles\Msoffice\Office10 บนซีดี Office XP
  2. ในการตัวเลือกการเอาออกกล่องโต้ตอบ เลือกให้ฉันตัดสินใจว่า โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office จะถูกเอาออก.
  3. คลิกถัดไป.
  4. ในการโปรแกรมประยุกต์เพื่อ Keepคอลัมน์ เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก.
  5. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับแต่ละโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก
  6. คลิกถัดไป.
  7. ในการแฟ้มที่คุณสามารถเอาออกกล่องโต้ตอบกล่อง ตรวจดูรายการของแฟ้มที่จะถูกเอาออก คลิกถัดไป.
  8. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการลบรายการที่คุณเลือก
PRB:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ