วิธีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใน Windows XP Professional ที่มีการติดตั้งไว้ในกลุ่มการทำงานกับ

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290403
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าสิทธิ์ในเวิร์กกรุ๊ปหลังจากการปรับรุ่นจาก Microsoft Windows 2000 Professional กับ Microsoft Windows XP Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ใน Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional หากการทำงานในเวิร์กกรุ๊ปการรักษาความปลอดภัยแท็บถูกซ่อนอยู่ โดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากใน Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional แขกจะบังคับให้เข้าสู่ระบบเวิร์กกรุ๊ป

หมายเหตุ:: การรักษาความปลอดภัยสามารถตั้งค่าในพาร์ติชัน NTFS เท่านั้น ถ้าคุณลบ Everyone จัดกลุ่มจากสิทธิ์การเข้าใช้ NTFS แฟ้มหรือโฟลเดอร์จะไม่สามารถเข้าถึงผ่านเครือข่าย

เมื่อเปิดการใช้ร่วมกันแบบธรรมดาของแฟ้มใช้ ผู้ใช้ถูกแสดง ด้วยการแบบธรรมดาแฟ้มร่วมกัน UI แทนแท็บ "ความปลอดภัย" และ "ใช้งานร่วมกัน" คลาสสิก UI ใหม่นี้จะนำมาใช้เป็นค่าเริ่มต้นใน Windows XP, Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional เมื่อทำงานในเวิร์กกรุ๊ป อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด แก้ไข ACL จะปรากฏขึ้น

UI ร่วมกันอย่างง่ายจะแตกต่างกันสำหรับเอกสารของฉันและโฟลเดอร์ที่อยู่ในเอกสารของฉัน เมื่อมีเปิดโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน' ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดง:
  • เฉพาะ ที่ฉันสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้
  • โฟลเดอร์นี้ถูกใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
    ชื่อที่ใช้ร่วมกัน:
  • อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเปลี่ยนแปลงแฟ้มของฉัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเปิดโฟลเดอร์อื่น ๆ ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดง:
  • ชื่อที่ใช้ร่วมกัน:
  • อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเปลี่ยนแปลงแฟ้มของฉัน
นอกจากนี้ เมื่อรหัสผ่านผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นใน'แผงควบคุม'ป้องกันการโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'อ็อพชันจะปรากฏขึ้น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional เท่านั้นคุณสามารถสร้างรีจิสทรีการเปลี่ยนการแสดงการรักษาความปลอดภัยแบบคลาสสิ UI

รีจิสทรีคีย์และค่า

เมื่อมีการตั้งค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใน Windows XP คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ถูกใช้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
ค่าเป็น:
  • ForceGuest =% 1: ใช้ค่านี้เพื่อบังคับให้แขกบน
  • ForceGuest = 0: ใช้ค่านี้เพื่อบังคับให้แขกปิด
ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงค่าเริ่มต้นสำหรับการForceGuestคีย์รีจิสทรีสำหรับโหมดแต่ละระบบปฏิบัติการและการแก้ไขปัญหา UI ที่ใช้ร่วมกันและ ACL
ระบบปฏิบัติการและโหมดForceGuestการใช้ร่วมกัน UIโปรแกรมแก้ไข acl
ส่วนบุคคล1 (ไม่มีทางเลือก)แบบง่ายใช้ไม่ได้
ส่วนบุคคลในเซฟโหมด1 (ไม่มีทางเลือก)คลาสสิกพร้อมใช้งาน
professional0 *คลาสสิกพร้อมใช้งาน
professional1แบบง่ายใช้ไม่ได้
professional ในเซฟโหมด0คลาสสิกพร้อมใช้งาน
professional ในเซฟโหมด1คลาสสิกพร้อมใช้งาน
Windows XP Professional ค่าเริ่มต้นปกติการรับรองความถูกต้อง แต่สนับสนุนการเข้าสู่ระบบในฐานะ Guestตัวเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์มีการปรับรุ่นจาก Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows XP Professional ใช้นั้นguest ถ้าที่อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปตัวเลือก โดยค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ที่อยู่ในเอกสารของฉันหลังจากที่คุณกำหนดค่าการตั้งค่าอย่างง่ายของความปลอดภัยและการใช้งานร่วมกันไปเฉพาะ ที่ฉันสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้. เมื่อมีการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับโฟลเดอร์หลัก มีการตั้งค่าความปลอดภัยในโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด การตั้งค่าความปลอดภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากโฟลเดอร์ย่อย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290403 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:49:33 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbui kbmt KB290403 KbMtth
คำติชม