ข้อมูลของผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290499
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถเลือกกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใน Outlook 2002 บทความนี้สรุปคุณลักษณะเหล่านั้น วิธีการกำหนดเองเหล่านี้บ่งชี้ และอ้างอิงไปยังเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัย

คุณลักษณะความปลอดภัยของอีเมล Microsoft Outlook 2002 ให้ระดับเพิ่มเติมของการป้องกันข้อความอีเมลที่เป็นอันตราย คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ใน Outlook 2002 สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ แตกต่างกันสามต่อไปนี้:
  • การบล็อกสิ่งที่แนบที่อาจไม่ปลอดภัย
  • ยืนยันการเข้าถึงโดยทางโปรแกรมกับอีเมลที่อยู่
  • ยืนยันการส่งข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอการยืนยันการเข้าถึงโดยโปรแกรมไปยังอีเมล Outlook ที่อยู่และการยืนยันของจะส่งข้อความอีเมล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290498คุณได้รับข้อความแสดงข้อความเตือนเมื่อคุณใช้ตัวอื่น add-in หรือโซลูชันแบบกำหนดเองใน Outlook 2002

ดูหัวข้อ "การจัดการ Security Outlook" ใน Microsoft Office Resource Kit สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยทางอีเมล Outlook เมื่อต้องดูหัวข้อ "การจัดการ Security Outlook" ในเว็บไซต์ Office Resource Kit ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการกำหนดค่าความปลอดภัย

สถานการณ์สมมติที่ 1

คุณอาจจำเป็นต้องให้สิทธิผู้ใช้ Microsoft Exchange Server การเข้าถึงไปยังชนิดแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งที่ถูกส่งโดยทั่วไปภายในบริษัท

สถานการณ์ที่ 2

คุณอาจต้องให้โปรแกรมอื่นเข้าถึงแบบเต็มไปยังที่อยู่อีเมล์ของ Outlook หรืออีเมลฟังก์ชันการส่งข้อความ ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์ที่ส่งโดยอัตโนมัติออกจากข้อความอีเมลผู้ใช้เฉพาะ ในวันเฉพาะ หรือ หลังชั่วโมงทำการ หลีกเลี่ยงการมีบุคคลอื่นที่มีการอนุญาตการเข้าถึงโปรแกรมด้วยตนเอง คุณสามารถปรับเปลี่ยน Outlook เพื่ออนุญาตให้โปรแกรมอื่นเข้าถึงอีเมลที่อยู่ที่สามารถเข้าถึงได้ และส่งข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่า Outlook 2002 สำหรับสถานการณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ มีสภาพแวดล้อมของ Exchange Server เป็นสิ่งจำเป็น มีแพ็คเกจผู้ดูแลความปลอดภัยอีเมล Outlook ได้รับการพัฒนาเพื่อให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Exchange Server ต่าง ๆ เอง ชุดโปรแกรม Outlook ความปลอดภัยของอีเมลผู้ดูแลรวมถึงเอกสาร (Readme.doc) ซึ่งอธิบายวิธีการกำหนดเอง และใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตั้งแพคเกจผู้ดูแลความปลอดภัยของอีเมลของ Outlook (Admpack.exe) จากหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  • จาก Microsoft Office ทรัพยากร Kit เว็บไซต์ เมื่อต้องการขอรับ Microsoft Office Resource Kit ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  • สำนักงาน Microsoft XP องค์การซี นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

    \Ork\Files\Pfiles\Orktools\Ork10\Tools\Admpack

หมายเหตุ ผู้ดูแลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แพคเกจรวมฟอร์มที่ มีหมายเลขการสร้าง 1802.4 แพ็คเกจการดูแลความปลอดภัย Outlook 2002 และ Outlook 2003 ความปลอดภัยผู้ดูแลระบบแพคเกจใหม่รวมถึงฟอร์มที่ มีหมายเลขการสร้าง 1802.5 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2002 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 กับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange 2000 Server หรือกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2003 คุณต้องใช้แบบฟอร์มใหม่ (1802.5) ในโฟลเดอร์'สาธารณะ'ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ถ้าคุณใช้ฟอร์มเก่า (1802.4), การตั้งค่าผู้ดูแลควบคุมไม่ซ้ำไปยังไคลเอนต์ Outlook 2002 และ Outlook 2003

หมายเหตุ โฟลเดอร์การตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook ต้องมีพร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ตลอดเวลา โปรแกรมที่ใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแบบกำหนดเองอาจย้อนกลับสู่การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นถ้าโฟลเดอร์การตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook จะไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแฟ้ม Readme.doc ที่รวมอยู่ในแพคเกจของผู้ดูแล

สถานการณ์ที่ 3

คุณอาจจำเป็นต้องให้สิทธิที่ไม่ใช่ - Exchange Server ผู้ใช้เข้าถึงตัว แฟ้มบางชนิดที่ถูกส่ง หรือได้รับโดยทั่วไป

คุณสามารถ การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่า Microsoft Windows รีจิสทรีเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง ชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัดเฉพาะ
ตรวจสอบการตั้งค่าผู้ดูแลอัพเด checkadminsettings

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290499 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:50:17 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB290499 KbMtth
คำติชม