วิธีการเรียกใช้ Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290576
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2013 ของบทความนี้ ให้ดู 2784668.
สำหรับ Microsoft Office 2010 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 2121447.
สำหรับรุ่นของ Microsoft Office 2007 บทความนี้ ให้ดู 928091.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 218861.
สำหรับ Microsoft Office 2003 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 828956.
สรุป
แม้ว่า Microsoft ไม่แนะนำให้ทำ จำเป็นต้องติดตั้ง และใช้ Office มากกว่าหนึ่งรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้ง และใช้ทั้ง Microsoft Office XP และ Microsoft Office 97 บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาคุณอาจพบเมื่อคุณทำเช่นนี้ และเสนอคำแนะนำในการป้องกันไม่ให้ Office รุ่นต่าง ๆ ขัดแย้งกัน

หมายเหตุ Microsoft ไม่ได้ทดสอบกับบริการเทอร์มินัล Microsoft Windows 2000 หรือการเรียกใช้ Microsoft Office XP กับ Office บน Microsoft Windows NT 4.0 เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่นหลาย ๆ เวอร์ชั่น ดังนั้น การตั้งค่าคอนฟิกจะไม่ถูกสนับสนุน โดย Microsoft
ข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับของการติดตั้ง

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง และใช้ Office มากกว่าหนึ่งรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณควรติดตั้งรุ่นแรกสุดก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ทั้ง Office 97 และ Office XP ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ติดตั้ง Office 97 ก่อน ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากวิธีคีย์รีจิสตรี โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน ส่วนขยายของแฟ้มและการตั้งค่าอื่น ๆ ถูกจัดการ สำหรับแต่ละรุ่นของ Office และ สำหรับโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office แต่ละรุ่น

ตารางต่อไปนี้แสดงใบสั่งที่ควรติดตั้ง Office รุ่น:
  Office     Installation  version    order  ---------------------------  4.2 or 4.3   First  95       Second  97       Third  2000      Fourth  XP       Fifth				
ส่วนที่เหลือของบทความนี้อนุมานว่า คุณติดตั้งรุ่นของ Office ในใบสั่งนี้

เปลี่ยนตำแหน่งโฟลเดอร์ของช่องเก็บ office ไปยังโฟลเดอร์ \Office10

เมื่อคุณติดตั้ง Office XP โฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าจะยังคง \Program Files\Microsoft Office อย่างไรก็ตาม ช่องเก็บ Office โฟลเดอร์ (โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Office แฟ้ม.exe) ได้เปลี่ยนเป็น \Program Files\Microsoft Office\Office10 สิ่งนี้ถูกดำเนินการให้ประสบการณ์ใช้งานดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องใช้หลายรุ่นของ Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ Office ช่องทาง

Outlook หลายรุ่น

Microsoft Outlook 2002 ไม่สามารถมีอยู่ร่วมกันกับ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้ง Outlook 2002 โปรแกรมติดตั้งจะไม่อนุญาตให้คุณเก็บรุ่นก่อนหน้าใด ๆ Outlook 2000 หรือ Outlook 98 จะถูกเอาออกถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายให้โปรแกรมเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบการเอารุ่นก่อนหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290366 การตั้งค่าอาจลบ Office รุ่นก่อนหน้านี้

การใช้แถบทางลัด Office

เมื่อมีการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้านี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แถบทางลัด Office XP ใช้ปุ่มจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้

เมื่อมีการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้านี้กับ Office XP แถบทางลัดสามารถเริ่มต้นแยกต่างหากแม้ว่าไม่พร้อมกัน และแต่ละอาจมีชุดของปุ่มและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง ปุ่มและแถบเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างสองแถบทางลัด Office

ทางลัดบนเมนูเริ่ม

Office 95, Office 97, Office 2000 และ Office XP ใช้ชื่อเดียวกันทางลัดบนเมนูเริ่มเพื่อเริ่มโปรแกรม เนื่องจากพฤติกรรมนี้ เมื่อคุณติดตั้ง Office XP โปรแกรมติดตั้งเขียนทับทางลัดสำหรับ Office รุ่นก่อนหน้านี้ จะมีผลกระทบทางลัดต่อไปนี้:
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Excel

Microsoft FrontPage
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
แถบทางลัด Office Microsoft
ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อทางลัดสำหรับ Office รุ่นก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง Office XP คุณสามารถใช้ทางลัดสำหรับชุดทั้งหมดของโปรแกรมบนเมนูเริ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงสับสน Microsoft แนะนำให้คุณเพิ่มหมายเลขรุ่นไปแต่ละทางลัดที่เปลี่ยนชื่อ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อทางลัดที่ชี้ไปยัง Access 97 ไป Microsoft Access 97 ก่อนที่คุณติดตั้ง Office XP คุณสามารถย้าย Office 95 หรือทางลัดของ Office 97 ให้เป็นโฟลเดอร์ย่อยบนเมนูเริ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
292584 โปรแกรมติดตั้ง XP office จะบันทึกทับรายการเมนูเริ่มจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้
ถ้าคุณย้ายทางลัดสำหรับ Office XP หรือ Office 2000 ด้วยตนเอง และผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมทางลัด ทางลัดจะถูกสร้างขึ้นใหม่บนเมนูของโปรแกรมออกจากเมนูเริ่ม

หมายเหตุ คุณสามารถกำหนดโปรแกรมติดตั้ง Office XP หรือโปรแกรมติดตั้ง Office 2000 ที่จะติดตั้งทางลัดไปยังตำแหน่งอื่นบนเมนูเริ่มโดยการใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการMicrosoft Office XP Resource Kitแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

Microsoft Office Binder

เมื่อ Office 95, Office 97 จะติดตั้งหรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับ Office 2000 กล่องโต้ตอบเพิ่มส่วนใน Office Binder แสดงชนิดของเอกสารสำหรับรุ่นของ Office จนถึง Office 2000 ติดตั้งล่าสุด ผลที่ได้ เมื่อคุณแทรกส่วนลงในแฟ้ม binder ถูกใช้เป็นชนิดเอกสาร Office 2000 ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะปกแฟ้มร่วมกับผู้ใช้อื่นที่ใช้ Office รุ่นก่อนหน้านี้ได้

หมายเหตุ Office XP มาพร้อมกับ Microsoft Office Binder ไม่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยกเอกสาร office ทั้งหมดจากแฟ้ม Binder ไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281931 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มนี้ไม่มีโปรแกรมที่สัมพันธ์กันสำหรับการดำเนินการนี้" เมื่อคุณเปิดแฟ้ม Binder

คลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer

เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เอกสาร Office ใน Windows Explorer หรือ จากโฟลเดอร์เอกสารล่าสุดของ Windows ประยุกต์ใช้กฎต่อไปนี้:
 • ถ้ารุ่นของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ wascreated เอกสาร เอกสารถูกเปิดในรุ่นนั้น
 • ด้วย Office 95, 97, 2000 หรือ ถ้าไม่มีรุ่นของโปรแกรมที่สร้างเอกสารที่มีการใช้งาน เอกสารถูกเปิดในรุ่นของโปรแกรมที่คุณติดตั้งล่าสุด มีสำนักงาน 4xทุกครั้งที่คุณเริ่มการทำงานมี 4 สำนักงานเท่านั้นโปรแกรมxลงทะเบียนตัวเองเป็น andattempts รุ่นที่ติดตั้งล่าสุดที่สามารถโหลดเอกสารที่ มีรุ่นของโปรแกรม

  เข้าถึง WithMicrosoft และ Microsoft Word เวอร์ชั่น 7.0, 97 หรือ 2000 ถ้าไม่มีรุ่นของโปรแกรมที่ใช้สร้างเอกสารทำงาน isopened เอกสารที่อยู่ในรุ่นของโปรแกรมซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ให้ตรงกัน
เมื่อต้องการเชื่อมโยงเอกสารกับโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Office รุ่นเฉพาะ การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office และคลิกติดตั้งใหม่(สำหรับรุ่น 95 หรือ 97) หรือซ่อมแซม Office (สำหรับ Office 2000 หรือ Office XP) การทำสิ่งนี้การลงทะเบียนที่ความสัมพันธ์ของแฟ้มสำหรับ Office รุ่นนั้น

หมายเหตุ นี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาลักษณะการทำงานถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Access หรือ Microsoft Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของแฟ้ม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
141275 วิธีการเปิดแฟ้มอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

แทรกวัตถุ Office OLE ลงในโปรแกรมอื่น

ถ้าคุณติดตั้ง Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และคุณแทรกวัตถุ Office เช่นวัตถุแผ่นงาน Excel ลงในโปรแกรมอื่น เช่นเอกสาร Word โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าคุณใช้แฟ้มคอนเทนเนอร์ร่วมกับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Office XP ตัวอย่าง เอกสาร Word ที่ประกอบด้วยวัตถุแผ่นงานของ Excel

โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าคุณติดตั้งรุ่นของ Office ในใบสั่งที่อธิบายไว้ในส่วน "ใบสั่งของการติดตั้ง" คุณจะไม่พบปัญหาใด ๆ เมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ใช้ร่วมกันเช่นตัวแก้ไขสมการและเก็บภาพตัดปะ โปรดสังเกตว่า กล่องโต้ตอบวัตถุอาจแสดงรายการมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละโปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันหลายรุ่นอาจถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

"กำลังเตรียมการติดตั้ง..." ข้อความเริ่มต้น Word

ถ้าคุณมีหลายรุ่นของ Word ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเริ่ม Word 2002, Windows Installer อาจเรียกใช้ และแสดงข้อความที่คุณกำลังเตรียมการติดตั้ง

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Microsoft Word หลายรุ่นทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319956 ตัวช่วยสร้างคำตอบและดัชนีวิธีใช้ของแท็บปรากฏว่างเปล่าเมื่อคุณใช้'วิธีใช้'ในโปรแกรม Office
เกิดขึ้นพร้อมกันมีอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันหลาย inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290576 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:52:02 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB290576 KbMtth
คำติชม