ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
สนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

การแก้ไข: เครื่องเสมือนไม่ถูกต้องจะถูกลบเมื่อคุณยกเลิกการจัดวางของอินสแตนซ์ SQL Server ใน CTP2 2014 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2907783
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ machinein เป็นเสมือน Microsoft Azure ของสภาพแวดล้อมของ Microsoft Azure
  • คุณพยายามใช้ตัวช่วยสร้างการปรับใช้ฐานข้อมูล SQL Server ไปยัง Microsoft VM AzureStudio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อปรับใช้เป็นฐานข้อมูลในสถานที่ของ Microsoft SQL Server 2014 ชุมชนเทคโนโลยีตัวอย่าง 2 (CTP2) ในสภาพแวดล้อม Microsoft Azure
  • คุณเลือกที่จะสร้างเครื่องเสมือนใหม่เพื่อปรับใช้ฐานข้อมูล
  • การปรับใช้ล้มเหลวสำหรับเหตุผลบาง หรือคุณปรับใช้ cancelthe ก่อนที่จะเสร็จสิ้น
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวช่วยสร้างการปรับใช้ลบเครื่องเสมือนก่อนหน้าแทนเครื่องเสมือนใหม่ที่คุณพยายามที่จะปรับใช้อินสแตนซ์ของ SQL Server

การแก้ไข
ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014 CTP2.

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ