วิธีใช้ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ "การตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน)" และ "ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน"

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ที่หลายองค์กรใช้งาน ผู้ใช้ภายในบ้านโดยทั่วไปไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับบัญชีที่ไม่ใช่ Exchange โปรดไปยังส่วนนี้: วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange

วิธีการเปิด “การตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน)” หรือ “ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน”

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2013 และ 2010

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิกแท็บ ข้อมูล ในเมนู 2. คลิก ตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน)


  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange อยู่ โปรดไปยังส่วนนี้: วิธีการเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ
 4. ถ้าคุณต้องการระบุช่วงเวลาและวันที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งในระหว่างช่วงเวลานี้เท่านั้น จากนั้นตั้งค่า เวลาเริ่มต้น แล้วตั้งค่า เวลาสิ้นสุด
 5. ในแท็บ ด้านในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งภายในองค์กรของคุณ และในแท็บ นอกองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งออกนอกองค์กรของคุณ
 6. คลิก ตกลง
 7. ถ้าคุณเลือก “ส่งในช่วงเวลานี้เท่านั้น” ในขั้นตอนที่ 4 คุณสมบัติ ตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน) จะยังคงทำงานจนกระทั่งถึงวันที่และเวลาที่กำหนดสำหรับเวลาสิ้นสุดในขั้นตอนที่ 5
  ไม่เช่นนั้น ตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน) จะยังทำงานจนกว่าคุณจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และเลือกตัวเลือก “ไม่ส่งตอบกลับอัตโนมัติ

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 2. กล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน เลือกกล่องโต้ตอบ ส่งตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน
 3. ถ้าคุณต้องการระบุช่วงเวลาและวันที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งในระหว่างช่วงเวลานี้เท่านั้น จากนั้นตั้งค่า เวลาเริ่มต้น แล้วตั้งค่า เวลาสิ้นสุด
 4. ในแท็บ ด้านในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งภายในองค์กรของคุณ และในแท็บ นอกองค์กรของฉัน ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งออกนอกองค์กรของคุณ
 5. คลิก ตกลง
 6. ถ้าคุณเลือกตัวเลือก “ส่งเฉพาะในระหว่างช่วงเวลานี้” ในขั้นตอนที่ 4 คุณสมบัติ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน จะยังคงทำงานจนกว่าจะถึงวันที่และเวลาที่ตั้งค่าเป็นเวลาสิ้นสุดในขั้นตอนที่ 5
  ไม่เช่นนั้น ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะยังคงทำงานจนกว่าคุณจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และเลือกตัวเลือก “ไม่ส่งตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้คลิก ฉันอยู่ในสำนักงานในขณะนี้
 3. ในกล่อง ตอบกลับอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวไปยังผู้ส่งแต่ละรายด้วยข้อความต่อไปนี้ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่งขณะที่คุณไม่อยู่ในสำนักงาน
 4. คลิก ตกลง
 5. ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะยังคงใช้งานได้จนกว่าคุณจะทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และเลือกตัวเลือก “ฉันอยู่ในสำนักงานในขณะนี้
วิธีเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange

คุณลักษณะ “การตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน)” หรือ “ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน” ไม่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Exchange เช่น Outlook.com (คือ Hotmail ก่อนหน้านี้), POP3, IMAP

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรวมเท็มเพลตอีเมล Outlook กับกฎของ Outlook เพื่อจำลองการทำงานของคุณลักษณะ “การตอบกลับอัตโนมัติ (เมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน)” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange อยู่หรือไม่

สำหรับ Outlook 2013, Outlook 2010 และ Outlook 2007

ใน Outlook ตรวจสอบแถบสถานะ ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange แถบสถานะแสดง "เชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange"สำหรับ Outlook 2003

บนเมนูเครื่องมือ คลิกบัญชีอีเมล คลิก ดูหรือเปลี่ยนบัญชีอีเมลที่มีอยู่ แล้วตรวจสอบประเภทของบัญชีซึ่งคุณกำลังใช้อยู่
วิธีจัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ
Outlook 2013 และ Outlook 2010: จัดการข้อความโดยใช้กฎ

Outlook 2007: จัดการข้อความโดยใช้กฎ

Outlook 2003: เกี่ยวกับการจัดการข้อความที่มีกฎ

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290846 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/10/2015 14:58:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
คำติชม