ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บถาวรและคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติใน Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:290847
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2003 ของบทความนี้ ดู830119.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ดู239652.
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานในการเก็บถาวรอัตโนมัติของ Outlook และอธิบายถึงวิธีการใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
กล่องจดหมายของคุณ Outlook grows ขณะที่สินค้าถูกสร้าง ในลักษณะเดียวกับที่เอกสาร pile อัพบนโต๊ะทำงานของคุณ ในโลกใช้กระดาษ คุณสามารถบางครั้งการสลับเพลงผ่านเอกสารของคุณ และเก็บที่มีความสำคัญ แต่ไม่ค่อยใช้ เอกสารที่มีน้อยสำคัญ เช่น newspapers และนิตยสาร คุณสามารถละทิ้งขึ้นอยู่กับอายุของตนเองได้

คุณสามารถทำกระบวนการเดียวกันใน Outlook อย่างรวดเร็ว คุณสามารถโอนด้วยตนเองย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บ โดยคลิกเก็บถาวรในการแฟ้ม:เมนู หรือคุณสามารถมีรายการที่เก่าที่โอนย้ายโดยอัตโนมัติ โดยใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติ รายการที่จะพิจารณาเก่าเมื่อพวกเขาไปถึงอายุคุณระบุ ด้วยการเก็บถาวรอัตโนมัติ คุณสามารถลบ หรือย้ายรายการเก่า outlook สามารถเก็บถาวรทุกชนิดของสินค้า แต่มันสามารถค้นหาแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลที่มี ตำแหน่งเท่านั้นเช่นกระดาษคำนวณ Microsoft Excel หรือ Microsoft Word เอกสารที่แนบไปกับข้อความอีเมล์ ไม่สามารถถูกเก็บถาวรแฟ้มที่ไม่ได้เก็บอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลที่มี

เก็บถาวรอัตโนมัติมีกระบวนการที่มีสองขั้นตอน ขั้นแรก คุณเปิดการเก็บถาวรอัตโนมัติ ประการที่สอง คุณตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บถาวร

ที่ระดับโฟลเดอร์ คุณสามารถกำหนดรายการที่ถูกเก็บถาวร และถี่เหล่านั้นถูกเก็บถาวร คุณสามารถเก็บถาวรแต่ละโฟลเดอร์ได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมด และกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณไม่ต้องการใช้ค่าเริ่มต้นเก็บถาวรอัตโนมัติ แล้ว ตั้งค่า กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติรันโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของ Outlook outlook ตรวจสอบคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติของแต่ละโฟลเดอร์ตามวัน และย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บถาวรของคุณ มีลบรายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หลาย ๆ โฟลเดอร์ Outlook ถูกเซ็ตอัพ ด้วยการเก็บถาวรอัตโนมัติเปิดอยู่ โฟลเดอร์เหล่านี้และรอบระยะเวลาการคำนวณอายุเริ่มต้นของพวกเขาเป็นปฏิทิน (6 เดือน), งาน (6 เดือน), สมุดรายวัน (6 เดือน), รายการที่ถูกส่ง (2 เดือน), และ รายการที่ถูกลบ (2 เดือน) โฟลเดอร์กล่องขาเข้า หมายเหตุ ผู้ติดต่อ และ'แบบร่าง'ไม่มีการเก็บถาวรอัตโนมัติเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์ที่ติดต่อไม่สามารถตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ และไม่มีคุณสมบัติการเก็บถาวร

การเก็บถาวรเปรียบเทียบกับการส่งออก

เมื่อคุณเก็บถาวร คุณสามารถเพียงเก็บให้กับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (แฟ้ม PST) ได้ เมื่อคุณส่งออก คุณสามารถส่งออก ชนิดแฟ้มที่แตกต่างกันมากเกินไปรวมทั้งแฟ้ม PST และแฟ้มข้อความ delimited มีการเก็บรักษาโครงสร้างโฟลเดอร์ของคุณที่มีอยู่ในแฟ้มเก็บถาวรของคุณใหม่ ถ้าไม่มีโฟลเดอร์หลักที่ด้านบนของโฟลเดอร์ที่คุณเก็บถาวร โฟลเดอร์หลักถูกสร้างในแฟ้มเก็บถาวร แต่ไม่มีการเก็บถาวรรายการที่อยู่ในโฟลเดอร์หลัก ด้วยวิธีนี้ โครงสร้างโฟลเดอร์ที่เหมือนกันอยู่ระหว่างแฟ้มเก็บถาวรและกล่องจดหมายของคุณ โฟลเดอร์ถูกปล่อยไว้ในหลังจากที่มีการเก็บถาวร ถึงแม้ว่าในกรณีนี้ว่างเปล่า คุณสามารถเก็บถาวรหนึ่งแฟ้มชนิด แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น

เมื่อคุณส่งออก สินค้าเดิมจะถูกคัดลอกไปยังไฟล์การส่งออก แต่ไม่ได้ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณสามารถเก็บได้เพียงหนึ่งแฟ้มชนิด แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล แต่คุณสามารถส่งออกแฟ้มหลาย ๆ ชนิด

เมื่อคุณส่งออก มันเปลี่ยนวันที่ในเร็กคอร์ด นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่รายการอีเมลที่มี Sent วันที่วันส่งออกการตั้งค่าใหม่

วิธีการเปิดการเก็บถาวรอัตโนมัติ

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการอื่น ๆแท็บ
 2. คลิกเก็บถาวรอัตโนมัติ.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นเก็บถาวรอัตโนมัติทุก ๆกล่องกาเครื่องหมาย และระบุความถี่กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติจะทำงาน ด้วยการพิมพ์หมายเลขในการวันที่กล่อง
 4. ถ้าคุณต้องการที่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่สินค้ากำลังเก็บถาวร คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงพร้อมท์ก่อนการเก็บถาวรอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย
 5. ในการแฟ้มเก็บถาวรเริ่มต้นกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสินค้าที่เก็บถาวรถูกโอนไป หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการเลือกจากรายการ
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดตัวเลือก.
หลังจากที่คุณได้เปิดใช้ในการเก็บถาวรอัตโนมัติ คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์ที่

 1. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ที่คุณต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการเก็บถาวรอัตโนมัติแท็บ
 3. การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์นี้ คลิกเพื่อเลือกล้างออกจากรายการที่เก่ากว่า.
 4. เมื่อต้องการระบุที่สินค้าควรถูกโอนโดยอัตโนมัติย้ายไปยังแฟ้มเก็บถาวรของคุณ ให้พิมพ์หมายเลขในการเดือนกล่อง
 5. เมื่อต้องระบุแฟ้มสำหรับสินค้าจะถูกโอนย้ายไปยังที่เก็บถาวร คลิกย้ายรายการเก่าไปยัง.
 6. ในการย้ายรายการเก่าไปยังกล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับสินค้าที่เก็บถาวร หรือคลิกเรียกดูการเลือกจากรายการ แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: คุณต้องเรียกใช้เก็บถาวรอัตโนมัติครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ส่วน "เก็บถาวรวิธีการเปิดบนอัตโนมัติ" ของบทความนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 290847 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/06/2015 00:57:46 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB290847 KbMtth
คำติชม